BASIN AÇIKLAMASI

Üniversitelerde başörtüsü yasağı kabul edilemez

01 Kasım 2017 Selçuk Çiçek, IGMG, Studierendenorganisation, Studenten
Selçuk Çiçek, Vorsitzender der Studierendenorganisation der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG)

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek Würzburg Üniversitesi’nde yaşanan İslam düşmanlığı hadisesi münasebetiyle bir açıklama yaptı. Söz konusu üniversitede Gisela Müller-Brandeck-Bocquet isimli Siyaset Bilimi Profesörü bir öğrenciden başörtüsünü çıkarmasını istemiş, bunu savunurken de, erkek öğrencilerin şapka ile derse katılmasının da yasak olduğunu örnek göstermişti. “Würzburg Üniversitesi’nde inanç özgürlüğüne müdahale edilmiştir ve bu kabul edilemez. Resmî bir özür bekliyor ve üniversitelerimizde dinî azınlıkların inanç özgürlüklerinin korunmasını talep ediyoruz.” diyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitelerde yaşanan İslam düşmanlığı vakalarındaki artışı endişe ile takip ediyoruz. Müslümanlara karşı duyulan hıncın AfD’nin meclise girmesinden sonra daha çok hissedildiği ve rahatça sergilendiğini görüyoruz. Bir devlet üniversitesinde bir profesörün anayasamızı böylesine çiğnemesi ve başörtüsünü şapka ile bir tutmak suretiyle inanç özgürlüğünü hiçe sayması kabul edilebilir bir tutum değildir.

Bir Siyasal Bilimler profesörü anayasamızın metinlerine vâkıf olmanın yanında ayrıca onun tarihsel serüvenini de bilmek durumundadır. Bir profesörden, bir moda aksesuarı ile başörtüsü veya Yahudilerin taktığı kipa arasındaki farkın ne olduğunu bilmesi beklenir. Başörtüsü veya kipa inanç gereği takılır ve kişinin şahsiyetinin bir parçasıdır.

Göç, ülkemizi şekillendiren unsurlardan bir tanesidir. Bizim ülkemizde farklı kültürlerden, geleneklerden, dinlerden ve dillerden insanlar yaşamaktadır. Bilhassa da Erasmus gibi değişim programları vasıtasıyla Avrupa genelinde birbirine bağlantılı durumda olan üniversitelerimiz kişisel ve inançsal çeşitliliğin bir araya geldiği mecralardır. Üniversiteler bütünleşme, anlayış ve karşılıklı alışveriş platformudur. Bunu muhafaza ve teşvik etmek bilhassa milliyetçilik ve siyasi popülizmin revaçta olduğu bu dönemde hepimizin yararına olacaktır.

Würzburg Üniversitesi’nde yaşanan olay kabul edilemez. Profesör Müller-Brandeck-Bocquet’ten kamuya açık bir özür bekliyoruz. Aynı zamanda üniversite yönetiminin de dinî azınlıkların haklarının korunması bağlamında teminat vermesini talep ediyoruz. Yani tam olarak anayasamızda ifade edileni istiyoruz; ne eksik ne de fazla.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com