GENÇLİK TEŞKİLATI

Üniversiteliler Başkanlığı – İlim yolculuğu 80 üniversiteli ile başladı

15 Ocak 2016 ÜNİVERSİTELİLER BAŞKANLIĞI İlim yolculuğu 80 üniversiteli ile başladı
ÜNİVERSİTELİLER BAŞKANLIĞI İlim yolculuğu 80 üniversiteli ile başladı

Gençlik Teşkilatı (GT) Üniversiteliler Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 3 yıllık yoğunlaştırılmış ilmî terbiye programı olan Üniversiteliler Özel Eğitim ve Atölyeler çalışması, 80 yeni üniversiteli katılımcıyla gerçekleştirdi.

Üniversiteliler Özel Eğitim ve Atölyeler çalışması kapsamında 80 genç 12 günlük Yatılı Eğitim Semineri’nden istifade etti. 24 Aralık Perşembe akşamı başlayan programda GT Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek, Özel Eğitim çalışmasını yürütmekte oldukları en önemli faaliyetlerin başında geldiğini vurguladı. “3 yıl sürecek olan uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Değerli Mehmet Genç hocanın güzel bir sözü vardır, ‘Geçmişi değiştiremeyiz ama bilebiliriz, geleceği bilemeyiz, ama değiştirebiliriz.’ der. İnsanlığın ve dünyanın mevcut hüviyete erişme sürecini bilmeden günümüz insanlığın durumunu teşhis edemeyiz. Teşhis edemediğimiz bir duruma da çözüm sunamayız. Çözüm teklifi sunamadığımız her sorunun da bir parçası hâline geliriz. Bu çalışmamız, dünyayı tanıyacak ve insanlığın ihtiyaç duyduğu dünya tasavvurunu ete kemiğe büründürecek gerekli birikime ve ahlaki duruşa sahip olacak münevver adayların yetişmesine zemin hazırlamayı gaye edinmiş bir çalışmadır.” diye konuştu.

Tefsir, modernitenin kaynakları ve İslam düşüncesi

12 gün boyunca sabah saat 09.00 ile akşam 20.00’ye kadar yoğun tempoda gerçekleşen programın ilk misafiri Avusturya’dan Kerim Edipoğlu idi. Edipoğlu, Almanca gerçekleştirdiği derslerde Şûrâ suresinin tefsirini ve bu bağlamda şuranın konseptleştirilmesini İslam tarihine giriş yaparak gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve İlim Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar misafir konuşmacılardan idi. Sunar, “Modernite’nin doğuşu ve dünya tarihinde konumlandırılışı”, “Oryantalizm”, “İslam dünyasında yenileşme ve medeniyet tartışmaları” konularını işledi. İstanbul Medeniyet Üniversitesinden iştirak eden Dr. Mehmet Zahit Tiryaki ise, İslam düşüncesinin genel çerçevesini ve İslam geleneğindeki bilgi usulünü gençlere takdim etti. Frankfurt Üniversitesinden Salih Aydın ise İslam düşüncesinin dairesini ve tarihteki gelişim süreçlerini anlattı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin ile buluşma

Üniversiteliler 2 günlük bir kültür gezisine de katılarak çağımızın büyük ilim insanlarından olan, İslam bilim hazinesinin yeniden keşfedilmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve İslam Bilimleri Müzesi’ni ziyaret ettiler. 80 civarı üniversitelinin müzeyi ziyarete gelmelerine çok sevindiğini belirten Fuat Sezgin, üniversitelilerle sohbet etti ve birtakım tavsiyelerde bulundu. Sezgin, üniversitelilere kitaplarından hediye ederek, “Tarihimizin hazinelerini tanıyacak, tanıtacak ve ileriye taşıyacak olanlar sizlersiniz.” dedi.

İkinci gezi gününde ise Bonn şehrindeki “Haus der Geschichte” (Tarih evi) müzesinde rehberler eşliğinde Almanya tarihindeki medya-siyaset ilişkisini ele alan ve Almanya’nın işgal güçleri altındaki tarihini konu edinen sergiler gezerek değerlendirildi. Ardından IGMG yeni Genel Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi edinen üniversiteliler, günü IGMG Kitap Külübü’ne uğrayarak tamamladı.

Avrupa’da İslam, Sicilya ve Endülüs Müslümanları

Programın misafirlerinden biri de Osnabrück Üniversitesinden Dr. Hakkı Arslan idi. Arslan, “Oryantalizm ve Edward Said” konulu dersi ve “Avrupa tarihinde İslam tecrübeleri: Sicilya ve Endülüs örneği” konulu dersleri ile Avrupa tarihinde Müslüman kimliğinin konumunu anlattı. Derslerin yanı sıra, belirli günlerde film analizleri de gerçekleştirilen programda seçilmiş filmler izlenerek, analiz edildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de programa katılarak gençleri ziyaret etti. Genel Başkan, üniversitelilerle uzun süre sohbet etti ve fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Hatice Şahin, Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri, Gençlik Başkanı Ünal Ünalan ve Hasene Başkanı Mesud Gülbahar da 12 günlük kampa konuşmacı olarak katılanlar arasında yer aldı.

Programın son gününde ise Almanca sunumlarıyla Dr. Abdurrahman Reidegeld üniversiteliler ile beraberdi. Reidegeld, “Klasik İslami ilimlerin genelekselleşme ve kurumsallaşma süreçleri”, “İslam kültür tarihi”, “Modern dünyada hayatı anlamlandırmak ve Müslümanlık”, “Avrupa’da Müslüman olmak: Yerlilik‚ vatan ve güncel İslam tartışmaları hakkında değerlendirme” başlıkları altında dersler verdi.

Programda ayrıca Nazariyat, İlmiyat ve Hissiyat olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan katılımcılar, kendi gruplarında seçilmiş akademik makale/metin okumaları ve analizlerini daha sonra sunum olarak takdim ettiler ve bu analizler üzerinde tartıştılar.