TEŞKİLATLANMA

“Ulaşmadığımız bir yer kalmamalı.”

09 Aralık 2016

Ana ve yan teşkilatların eğitimcileri ile birlikte 2. kez yapılan 2016 TİES Eğitimcileri Hizmet İçi Eğitimi iki ayrı yerde gerçekleştirildi.

Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından organize edilen Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri Eğitimcilerinin Hizmet İçi Eğitimi Semineri (TİES HİES) güney bölgeleriyle Walldorf’ta, kuzey bölgeleriyle Kerpen’de düzenlendi.

4 temel dersten oluşan TİES dersleri son iki yıldan beri ilave edilen derslerle birlikte bu sene 10 derse çıktı. Niçin çalışmaya mecburuz? sorusunun cevabını veren “Temel Esaslar”, Nasıl çalışacağız? sorusunun cevabını veren “Teşkilat Yapımız”, Neler yapıyoruz? sorusunun cevabını veren “Hizmetlerimiz”, Nelere dikkat etmeliyiz? sorusunun cevabını veren “Teşkilatçının Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları” dersleri temel dersleri teşkil etmekte. Geçen yıllarda Temel Esaslar dersinin içinden çıkarılan, IGMG olarak önceliklerimizden kendimizi nasıl düzeltmeliyiz sorusunun cevabını veren “Nefis Terbiyesi”, Ümmet olma bilincini veren “Ümmet Anlayışımız”, adaletli olmamız gerektiğini vurgulayan “Adalet Anlayışımız” ve bize verilen nimetleri paylaşmamız gerektiğini öğreten “Paylaşma Duygumuz” dersleri ilave edilmişti. Bu yıl ise “Cihat Anlayışımız” ve “İlkeli Duruş Anlayışımız” dersleri ilave edildi. Her daim bir cihat teşkilatı olduğu vurgusunu yapan IGMG’nin cihat konusunda ne düşündüğünün ortaya konulduğu “Cihat Anlayışımız” dersini Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri, içinde bulunduğumuz coğrafyada azınlık toplum olarak kendi değerlerimizden taviz vermeden nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini anlatan “İlkeli Duruş Anlayışımız” dersini Genel Başkan Danışmanı Ramazan Uçar verdiler. Ayrıca, özellikle Gençlik Teşkilatlarından TİES eğitimci adayı olarak katılan genç hatip ve hatibelerin istifade etmesi amacıyla Hitabet – Güzel Konuşma ve Etkileme Sanatı dersi Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık tarafından verildi. Derste sunumlar yapılırken teknik olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğinin incelikleri eğitimci adaylarına aktarıldı.

Toplantıya katılan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün “Bu toplantı, yeryüzünde iyinin, doğrunun, güzelin ve adil olanın yaygın ve etkin olması için yapılan bir toplantıdır. Bundan dolayı bu toplantımız bir cihat çalışmasıdır.” dediği konuşmasında şunları söyledi: “Bu toplantıda teşkilatımızın dilini ve konulara bakışını tabana indirecek olan siz TİES eğitimcilerimizle birlikteyiz. IGMG mensubu olan bu kardeşlerimize neden çalışmalıyız sorusunun cevabını sizler indireceksiniz. Bundan dolayı bu çalışmamız çok önemlidir. Çalışmalarımızı adam adama markajla yapacak, böylece gitmediğimiz, ulaşmadığımız bir yer kalmayacaktır. TİES derslerini tabana indirmek IGMG’nin bir geleneğidir. Yıllardan beri kimliğimizi anlatan bu derslerimizi tabana indirmek için bu çalışmayı yapmaktayız. Bunu da siz değerli eğitimcilerimizle birlikte yapmaktayız. Bu derslerin tabana inmesi için hepimiz birlikte mücaele etmeliyiz. IGMG Ehl-i sünnet anlayışıyla hareket eden bir teşkilattır. Öyleyse temel esaslarımızdan çıkardığımız kırmızı çizgilerimiz daha belirgin olmalı ve tabanımızı bu boyayla boyamalıyız.”

 “De ki: Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.” mealindeki Tevbe suresi 105. ayetine atıfta bulunan Genel Başkan “Biz ne yapıyorsak Allah şüphesiz görmekte ve bilmektedir. Bundan dolayı ne yaparsak yapalım yapacağımız iş Allah’ı ve müminleri razı etmelidir. Allah’ı ve resulünü razı edemezsek müminleri de razı edemeyiz.” şeklinde konuştu.

“Kur’an ve sünneti anlatmalıyız.”
Kur’an ve sünneti insanlara olduğu gibi aktarılması gerektiğine işaret eden Kemal Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bazılarının İslam’ı ve Müslümanları nasıl sulandırmaya çalıştıklarını biliyoruz. Aslolan Kur’an ve sünnet nasılsa, onu insanlara aktarmaktır. Ama unutulmamalıdır ki, hiçbirimiz Resûlullah’tan daha çok takva sahibi değiliz. Yaptığımız işlerde takvalı olacağız diye Allah’ın resulünün uygulamalarının da ötesinde işler yapmamalı, İslam’ın kurallarını iyi tanımalı, iyi anlamalı ve olması gerektiği gibi uygulamalıyız. Azınlık bir toplum olarak bizim azınlık fıkhımız olacaktır. Yapacaklarımızı buna göre yapmalıyız. Çalışmalarımızı yaparken niyetimiz Allah’ı ve resulünü razı etmektir. Allah sizden birisinin yapmış olduğu işin hakkını vermenizi sever. Şimdi sizler TİES eğitimcileri olarak bu görevlerin sorumluluğunu bilecek, heyecanla, aşkla tabanımıza indireceksiniz. Eğer siz görevinizi yapmadığınız için tabanda bir bozulma olursa, bunun vebali hepimizin olur. Sizler bu iş için seçilmiş kardeşlerimizsiniz. TİES eğitimi iyilikleri emretmek, kötülüklerden alıkoyma, yani hayra motor, şerre fren olma çalışmasıdır. Bir Müslüman iyiliği emretmez, kötülükten sakındırmazsa toplum bozulmaya başlar. Kötüler kendi başlarına musallat edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde; ‘Yemin ederim! Ya siz iyiliği emreder kötülükten sakındırırsınız veya Allah Teâlâ, sizin kötülerinizi size musallat eder. Böyle olduktan sonra sizin hayırlılarınız dua ederler, fakat duaları kabul edilmez.’ buyurmaktadır. Biz sadece kendimizi ve evdeki ailemizi düşünemeyiz. Etrafımız düzelmeden kendimizi ve evlatlarımızı düzeltmek mümkün değildir. Gencimiz hangi yaşta olursa olsun ona göre faaliyetler yapmamız gerekir. Üniversiteli ise İrfan Evleri, çalışan gençlik ise gençlik lokali açarak gençlerimizi boşlukta bırakmamalıyız. İşte o zaman onlar topluma faydalı bir insan olarak yetişeceklerdir. Bu mukaddes görevi üstlenen siz değerli kardeşlerimizin bunu tabana indirirken bu hassasiyet ve niyetle indirmelisiniz.”

Bizi biz yapan dersler
Program sonunda değerlendirme konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri yaptı. İleri konuşmasında şunları ifade etti: “TİES çalışması mensuplarımızın IGMG’nin önceliklerini bilmelerinin yanı sıra, hangi anlayış ve ruhla bu davayı omuzlayacakları, bunu nasıl yürüteceklerinin cevabını bulabilecekleri, hangi düşünceye sahip olmaları gerektiğinin istikâmetini gösterecek bir çalışmadır. Bu çalışmayla IGMG olarak yapmış olduğumuz birçok faydalı çalışmanın idarecilerimize, üyelerimize ve cemaatimize anlatılması gerekmektedir. Yani bu dersler bizi biz yapan derslerdir. İdarecilerimiz, üyelerimiz ve cemaatimiz bu bilgilerle donandığı takdirde gerçek bir Millî Görüş anlayışına sahip olacak, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışı ile yaşamaya devam edeceklerdir. TİES dersleri Bölge Teşkilatlanma Başkanlıklarımız tarafından organize edilecektir. Bölgelerimiz TİES eğitimcilerimizle birlikte bu dersleri vermek üzere her yıl şubelere aralık ve nisan ayları arasında yapacakları programları planlayacaklardır. Dersler Ana Teşkilat (AT), Kadınlar Teşkilatı (KT), Gençlik Teşkilatı (GT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) olarak ayrı ayrı organize edilebileceği gibi tüm birimlerin katılacağı ve AT tarafından organize edilecek programlarla da mensuplarımıza ulaştırılabilir. Önemli olan muhatap kitleye ulaştırmamızdır. Bölgelerimizden Genel Merkez TİES HİES programına katılan siz değerli eğitimcilerimiz derslerin mensuplarımıza indirilmesinde mutlaka görev almalısınız. TİES dersleri adından da anlaşılabileceği gibi teşkilatımızın tüm mensuplarına yönelik işlenmesi gereken derslerdir. Ancak, öncelikli olarak idarecilerimizin bu dersleri her yıl mutlaka bir defa almaları gerekir. Dersler tabanımıza tüm içeriğiyle birlikte Genel Merkez’den aktarıldığı şekilde anlatılmalıdır. Metnin ihtiva ettiği mananın dışına çıkılmamalıdır. Seçilen örnekler yaşanılan ortamdan verilmedir. Derslerin tümünde görev ve sorumluluklarımız ifade edilmelidir. TİES eğitimcilerimiz olarak siz değerli kardeşlerimiz dersleri anlatırken ruhen ve zihnen hazırlıklı olmalısınız. Gerekli teknik araç ve gereçleri mutlaka kullanmalısınız.” diyerek sözlerine son verdi.

Programın sonunda eğitime katılanlara sertifikaları dağıtıldı. TİES’te şimdiye dek 8 ders işlendi. Bu yıl ise 2 yeni ders daha eklendi. Gelecek sene işlenecek yeni 2 dersin de tamamlanmasından sonra bütün bu dersler kitap hâline getirilerek matbulaştırılacaktır. Böylelikle IGMG’nin temel esaslarını ihtiva eden bir kitap oluşturulmuş olacak. Bununla birlikte Örnek Şahsiyetler, Müslüman Şahsiyetler gibi kitaplar da hazırlanarak Müslümanların şuurlanmasına vesile olunması amaçlanıyor.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com