BASIN AÇIKLAMASI

Uluslararası Anadil Günü: Türkçe dil bilgisi gittikçe azalıyor

20 Şubat 2014

“IGMG dil çeşitliliği ve zenginliğine büyük önem vermektedir. Dil çeşitliliğini teşvik etmek amacıyla birçok cami derneğinde İslam din dersleri ayrıca o ülkede konuşulan dilde de yapılmaktadır. Bunun ötesinde Avrupa dillerinde bir İslam literatürünün geliştirilmesi her zamankinden daha çok teşvik edilmektedir. Aynı zamanda, anadilde din ve takviye dersleri sunmak ve farklı okur gruplarına yönelik Türkçe eserler yayımlamak suretiyle, anadilin korunması ve teşvik edilmesi konusu kurumumuzun gündeminin en ön sıralarındadır. Bunun amacı, Türkçe’nin hem insanların günlük yaşamlarının bir parçası olmaya devam etmesini hem de kültür ve eğitim hususlarında güvenilir bir araç olmasını sağlamaktır.

Bununla birlikte, Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli insanlar arasında Türkçe kullanımının gittikçe azaldığını endişeyle gözlemlemekteyiz. 90’lı yıllarda Türkiye kökenli öğrencilerin Almancalarının yetersizliğinden endişe edilirken, bugün bunun tersi bir durumla karşı karşıyayız. Günümüzde Türkçe’yi iyi derecede kullanan göçmen kökenli bir öğrenciye rastlamak oldukça zordur.

Esasen hem anadilin hem de bulunulan ülkenin dilinin aynı derecede teşvik edilmesi ortak amacımız olmalıdır. Çünkü anadil sadece bir iletişim aracı değildir; aynı zamanda kişinin kimliği ve kültürünün temel bir unsurudur. Bununla birlikte, dil çeşitliliğinin insanlara kattığı zenginlik kamuoyunda maalesef yeterince anlaşılamamaktadır; hatta bazı çevreler tarafından entegrasyona engel olarak görülmektedir. Böyle bir anlayış, hem 3 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığı toplumun gerçeklerini hem de dilin eğitim ve kültür bilincinin oluşumundaki önemini göz ardı etmek demektir. Unutulmamalıdır ki, farklı kültürlerin bir arada yaşamasından yeni ve yüksek özgüvene sahip kimlikler ortaya çıkmaktadır. Bunlar çok yönlü ve esnek düşünebilen, ayrıca çeşitlilik ve hoşgörüyü kendilerine ilke edinen kişilerdir.

Bu anlamda, çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından oluşturulmuş olan ‘Türkçem, Anadilim, Geleceğim‘ isimli inisyatifin, 21 Şubat 2014 tarihinde, Köln’de bir araya gelmesi memnuniyetle karşılanan bir girişimdir. Adı geçen inisyatifin hedeflerinden biri, bu alanda STK’ların iş birliğini koordine etmek ve anadili teşvik eden projeler geliştirmektir.

Tabii ki bu konuda eyatlerin de okullarda Türkçe derslerini daha büyük bir özveri ve istek ile vermeleri beklenmektedir. Bu konuda okullarda sunulan imkânların yetersizliğinden endişe eden ebeveynlerin şikayetleri IGMG’ye ulaşmaktadır. Örneğin Türkçe dersi sunulan okullarda bile, Türkçe dersinin öğrencilerin haftalık ders planında diğer önemli derslerle paralel saatlere konulmasından dolayı öğrenciler, ilgi duydukları hâlde, bu derse katılamamaktadırlar. Sonuç olarak ise, sunulan Türkçe dersi güya yeterince ilgi görmediği için ders programından kaldırılmaktadır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com