BASIN AÇIKLAMASI

Uluslararası Sempozyum 2012: Müslümanlar arasındaki fikir alış verişi çoğu kimsenin düşündüğünden çok daha ileride

02 Mayıs 2012

“Müslümanlar ve içerisinde yaşadıkları, etkileşimde bulundukları toplumlar birçok sorunlulukla karşı karşıya. Özellikle de din bağlamında eleştiri ve uyum arasındaki her türlü gerginlik, ancak nitelikleri üzerinde düşünüp, enine boyuna bir tartışma sonucunda cevaplanabilecek sorunlar ortaya çıkarmaktadır. IGMG de bu hedef doğrultusunda farklı ülkelerden çok sayıda uzmanı uluslararası bir sempozyumda bir araya getirdi.

Günümüz sorunlarının teorik arka planı ve pratik çözümleri sempozyumun ana çerçevesini oluşturuyordu. Eleştiri nedir, uyum talebine yönelik tutum nasıl sergilenmelidir gibi sorular merkezi sorulardı. Bu çerçevede Müslümanların içerisinde bulunduğu gerilimli alanlar aydınlatılmaya çalışıldı.

Bu sempozyum Müslümanlar arasındaki fikir alış verişinin dışarıdan göründüğünden çok daha ileri boyutlarda olduğunu açıkça ortaya koydu. Tabu olarak görülen, toplum içerisinde kadının veya Müslümanların rolü gibi konular ele alınarak açık bir şekilde tartışıldı. Almanya'nın ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden gelen 500'ün üzerinde üniversite öğrencisinin sempozyuma katılımı, her şeyden evvel entelektüel Müslümanlar arasında günümüzün sorunlarına yönelik ilgi ve alakanın büyüklüğünü gösterdi. Nitekim sempozyum katılımcıları sahip oldukları enerji ve dinamizmi, cevaplarını aradıkları esaslı sorularla kanıtladılar. Bu enerji ve dinamizm ile birçok sorunun üstesinden gelmek elbette mümkündür.

IGMG bu sürece bundan sonra da eşlik edecek ve hız verecektir. Bu noktada önemli olan bu fikir alışverişini dışarıdan gelen önyargılarla değil, kendi içimizdeki enerjiyi harekete geçirerek oluşturmamızdır. Ancak bu sayede açık ve somut bir tartışma ortamı sağlanabilir. Bu ortam, yaptığımız sempozyumda bir kez daha açık bir şekilde görülmüştür. Aksi halde, eleştiri polemik haline getirilir veya genel geçer bir şekilde ele alınırsa, yapıcı çözümleri imkansız hale getiren savunma refleksleri ortaya çıkar.

Sempozyumun öncelikli konusu devlet ile diyalog olan son oturum da bunu teyit etmiştir. Belli konularda ve gündem oluşturmada verimli bir alışverişin sağlanması, ancak eşit şartlarda ve tek tarafın diktesi olmayan durumlarda mümkündür. Kurum olarak bunun farkına varılmasını ve bundan sonraki süreçte istikrarlı bir gelişmeden yana olanların desteklenmesini ümid ediyoruz.”

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi için ekteki sempozyum programına ve ayrıca hazırlanmış özetine bakabilirsiniz: “Uluslararası Sempozyum 2012 – Eleştiri ve uyum kıskacında Müslümanlar”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com