BASIN AÇIKLAMASI

UNIDAY ’11: “Düşlerimiz Maziye Dayanır”

14 Ekim 2011

“Üniversiteliler Başkanlığımız tarafından organize edilen UNIDAY ’11’in  bu yılki şiarı ‘Düşlerimiz Maziye Dayanır’. İlk bakışta içinde bir paradoks barındırıyor gibi görünse de bu ifade yaklaşımımızı tam olarak ifade etmektedir. Bizim için mazi aşılması gereken bir menzil değildir.

Geleneğimiz bizim yol göstericimizdir. Bu yaklaşım, bilim tarihinde Müslümanların yeri ve İslam sanatının asırlara uzanan gelişimi ve kemali gibi konular söz konusu olduğunda özellikle geçerlidir. Genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız bu nedenlerden dolayı UNİDAY’11’de İslam bilim ve sanat tarihi gibi konular ele alınacaktır. Bu çerçevede, İslam bilim geleneğinin tanınması ve yeniden keşfedilmesine büyük katkıları olan Prof. Dr. Salim El-Hassani de misafir konuşmacılarımız arasında yer alacaktır. Ayrıca gençlerimize, İslam kültüründe kemale ermiş sanat dallarından biri olan musikinin yeri ve önemine atfen müzik ziyafeti de sunulacaktır.

Tüm bunlar geçmiş zamanlara ait nostaljik olgular olarak algılanmamalıdır. Biz daha çok Avrupa’nın mevcut kültürüne Müslümanların katkıları üzerine düşünüyor ve bu kültüre bugün de nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde yoğunlaşıyoruz.

Müslüman gençler, içinde yaşadıkları topluma nasıl ve ne tür bir katkıda bulunabilirler ya da bulunmak zorundadırlar? Onlar -tarihimizdeki örneklerden yola çıkarak- nasıl örnek şahsiyetler olabilirler? Avrupa’da bilim, sanat ve kültür alanlarının öncüleri olarak geçmiş ve geleceği, teori ve pratiği nasıl biraraya getirip onu yaşatabilirler? UNIDAY ’11 ile Avrupa’daki tüm genç Müslümanlara bu konularda fikri bir zemin oluşturmak ve ihtiyaç duyacakları desteği sağlamak istiyoruz. Atmaya çalıştığımız tohumların yeşereceği kıtalar dolusu toprak sadece nazarımızı onlara çevirmemizi bekliyor, Endülüs’de, Balkanlar’da, Anadolu’da ve dahi tüm dünyada. Ve bütün bunlar için atalarımızın bize bıraktığı en önemli miras, dostça birarada yaşama tecrübesi üzerine bir kez daha düşünmemiz yeterli olacaktır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com