KURUMSAL İLETİŞİM

Hanau’nun ardından geçen bir yıl – Hukuk devletine olan güven ağır bir imtihana tabi tutuluyor

18 Şubat 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Hanau’da dokuz kişinin katledildiği ırkçı saldırının yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Hanau’daki korkunç katliam sonrasında hâlâ çok sayıda soru cevaplanmış değil. Bu durum oldukça acı verici. Aynı zamanda hukuk devletine olan güven de ağır bir imtihana tabi tutuluyor, özellikle de Hessen’de.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Lübcke’nin katiline verilen müebbet hapis cezasını memnuniyetle karşılıyoruz

28 Ocak 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi ile alakalı davada alınan karar münasebetiyle bir açıklama yaptı. "Lübcke davasında alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi olay siyasi açıdan da aydınlatılmalı, NSU yapılanması ve güvenlik birimleriyle olan bağlantılara dair sorulara acilen yanıt verilmelidir." diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Hessen’deki İslam din dersleri hakkında verilen kararı memnuniyetle karşılıyoruz

25 Ocak 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Federal Anayasa Mahkemesi’nin Hessen eyaletindeki İslam din derslerine yönelik 19 Ocak 2021 tarihinde vermiş olduğu kararı (1 BvR 2671/20) münasebetiyle bir açıklama yaptı. Verilen kararda, Wiesbaden ve Hessen Anayasa Mahkemelerinin İslam din dersini “makul sınırların ötesinde” kısıtladığına ve yeniden bir karara varılması gerektiğine hükmedildi. Konuyla ilgili açıklamasında “Müslümanların hukuk devletine olan inançları maalesef günlük siyasi tartışmalardan etkilenen yargıçlar tarafından bir kez daha sınanmıştır. Çok şükür ki yasalara göre hakkaniyetle hüküm veren merciler de var.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa Adalet Divanı’nın şoksuz kesim yasağına dair kararı ikiyüzlü ve samimiyetsiz

18 Aralık 2020
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Avrupa Adalet Divanı’nın şoksuz kesimin yasaklanmasına dair kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Çok sayıda Müslüman ve Yahudi kuruluş, Belçika’daki Flaman hükûmetinin yayınladığı genelgeye karşı dava açmıştı. Karara dair “Dinî azınlıkların Avrupa’daki yaşamı gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır. Yasama ve yargı organları ikiyüzlülük ve yalan konularında birbirleriyle yarışmaktadır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Avusturya’da başörtüsü yasağına karşı alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz

14 Aralık 2020
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmeden mahkeme kararı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Mahkeme kararında söz konusu yasağın temel eşitlik ilkesine aykırı olduğu, herhangi bir somut gerekçeye dayanmaksızın sadece İslam’ı hedef aldığı, devletin dinlere ve inançlara yaklaşımında tarafsız olması ilkesiyle örtüşmediği gerekçelerine yer verildi. Konuyla alakalı olarak “Avusturya’da ilkokullarda başörtüsü yasağı popülist bir yaklaşım sonucu ortaya çıkmıştı ve popülizmin mumu ancak yatsıya kadar yanabildi.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü: