GENÇLİK TEŞKİLATI

YADES: 5 dil 1 program

15 Mayıs 2017

Türkiye Üniversiteliler Birimi Türkiye’de eğitim gören öğrenciler için 5 dil ile 1 program başlığı altında seminerler düzenledi. Filiz Keskin

Türkiye Üniversiteliler Birimi 8 yıllık bir tecrübeyle özellikle Avrupa’dan gelen ve Türkiye’de üniversite eğitimi alan Müslüman gençlere yönelik seminerler düzenlemeye devam ediyor. Birim ayrıca edindiği tecrübeyi kurumsal boyuta taşıyarak çalışmalarını yeni yapılanmış olan UNİAD (Uluslararası Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği) çatısı altında sürdürüyor. 2016 yılının kasım ayında 3 dilde düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yoğun katılımın sağlandığı Yabancı Dil Seminerleri (YADES), 2017 yılının nisan ayında 5 dilde olmak üzere üniversiteli gençlerin hizmetine sunuldu.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk seminerinde Şam Alimler Birliği Başkanı Usame er-Rifai “İlim talep etmenin âdâbı”nı ele aldı ve öğrenci olmanın önemini vurguladı. Sonrasında aslen Avusturyalı olan Osnabrück Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahmut Kellner “İlim talebelerine nasihatler” konusunu ele aldı ve seminerin ilk günü tamamlanmış oldu. Her iki konuşmacı da seminerlerini Arapça olarak gerçekleştirdi.

Seminer serisinin ikinci günü yoğun bir program akışı nedeniyle sabah vaktinde gerçekleştirildi. Güne Türkçe seminerle başlayan öğrenciler Özcan Hıdır ile “Avrupa İslam’ı tartışmaları ve günümüzde Avrupa’da İslam’ın tebliği-temsili’ üzerine oldukça bereketli ve verimli bir konuşmadan faydalandı. Türkçe yapılan bu seminerin ardından ise günün kalanını kapsayacak Avrupa dillerinde olan oturumlara geçildi.

Hollandalı Türk Müslüman gençler Türkçe seminerin ardından programa yine Özcan Hıdır ile devam ederek “Hadis ve sünnetin Avrupa ve Hollanda’da önemi” adlı Flamanca olarak sunulan semineri dinlediler.

Eş zamanlı olarak yapılan Almanca seminerler Mahmut Kellner ve eşi Meryem Kellner tarafından verildi. Mahmut Kellner’in erkek öğrencilere yaptığı ilk oturumda “Hadis tenkidi: Tarihi ve anlamı” konuşulurken, ikinci oturumda “İçerik bakımından hadis tahlili” konusu ele alındı. Son olarak ise “Günümüz Müslümanlarının sorumlulukları” başlığı ile güncel meseleler hakkında bilgilendirme yapılarak program sonlandırıldı.

Aslen Tunuslu olan ve İslami tebliğ noktasında oldukça aktif olan Meryem Kellner ise kız öğrencilere “Tarihten ders çıkarma: Müslüman kadın şahsiyetleri” konu edinerek genç kızlara önder ve örnek olabilecek şahsiyetlerden bahsederek öğrencilerin ufkunu genişletti. Akabinde “Müslüman olarak çeşitlilik içinde yaşamak” adlı sunumunda Meryem Kellner Avrupa’daki tecrübelerinden ve çeşitli sorunlarla nasıl baş edilmesi gerektiğinden bahsetti. Sonrasında kız öğrencilerin yoğun talebi üzerine Mahmut Kellner 3. bir oturum başlatarak hadis tahlili dersini bir kez de kız öğrencilerle gerçekleştirdi.

Fransızca seminerleri erkek ve bayan öğrenciler arasında dönüşümlü olarak Lokman Çıtak ve David Bizet sundu. Seminerciler “Ortaçağ ve modern dönemlerde Fransa’daki Müslüman kurumlar”, “İslam medeniyetinin Fransa’daki etkisi” ve “Allah için atan bir kalp, tasdikten kemale” başlıklı seminerleri sundu.

Her seminer sonrası öğrencilerin soruları cevaplandı, Avrupa’ya yönelik görüş ve endişeleri paylaşıldı ve ileriye dönük çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Öğrencilerin büyük bir ilgiyle katıldıkları YADES Projesinin amacı, yurt dışında özellikle Avrupa’dan Türkiye’ye üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin, geldikleri ülkelerin dillerinde ilmî seminerler sunmak ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmak. Bu yönde ihtiyacın oldukça fazla olduğu ve bu ihtiyacın giderilmesinin elzem olduğu aşikâr. Müslüman gençlerin uluslararası boyutta donanımlı olmaları için bu tür seminerleri takip etmeleri ve katılım sağlamaları gerekiyor.

Türkiye Üniversiteliler Başkanlığı bu anlamda programlarına hızla devam ediyor. Nitekim nisan ayının sonunda yine benzer bir projeye imza atarak Üniversiteliler Yatılı Eğitim Semineri kapsamında 3 günlük bir kamp düzenleyerek Türkiye’de yüksek öğrenim gören Türk ve Müslüman öğrencileri geri dönecekleri Avrupa ülkelerine hazırladı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Üniversiteliler Başkanı Eyyübhan Baştuğ şunları söyledi: “Türkiye Üniversiteliler Başkanlığı olarak bir yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmalarımız özellikle Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan lisans eğitimi için gelen öğrencilere yönelik. Bilhassa yabancı dillerde gerçekleştirdiğimiz ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı YADES (Yabancı Dillerde Eğitim Seminerleri) projemiz bu çalışmalar arasında öne çıkmaktadır. Birincisi üç, ikincisi ise 5 dilde gerçekleşen YADES programlarımız için alanlarında uzman ve yurt dışı endeksli konuşmacılar ve akademisyenler davet edilip güncel konular müzakere edilmiştir. Türkiye’de eğitim aldıktan sonra dönüp kendi ülkelerinde hizmet etmek isteyen gençleri hem ilmî açıdan hem de birbirlerini tanıyıp kaynaşmaları açısından desteklemeyi hedeflemekteyiz. Bu programlarda edinilen bilgilerin ve kardeşliğin ileride ortak projelerin yürürlüğe geçmesinde çok büyük bir avantaj sağlayacağına ve aynı zamanda bir güven ortamı oluşturacağına inanıyoruz. Ailelerini ve yetiştikleri ülkeleri ilim talep etmek üzere bırakıp gelen gençleri desteklemek ve yanlarında olmak bizim en önemli hedeflerimizdendir. Gençlerle birlikte çalışmanın en doğru yatırım olduğundan hareketle, gençlere yön veren ve yön bulduran imkânlar sağlamayı hedeflemekteyiz.”