BASIN AÇIKLAMASI

Yaşlılıkta yoksulluğun sebeplerinden biri de ırkçılık

07 Mayıs 2024
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, Almanya Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (DeZIM) “Eşitliğin Sınırları: Irkçılık ve Yoksulluk Riski” başlıklı araştırması münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmaya göre, ırkçı ayrımcılığa maruz kalanların yoksulluk riski ciddi oranda daha yüksek. Bu durum yüksek eğitim ve istihdam düzeyine sahip olanlar için de geçerli. Dezavantajlı gruplar arasında Müslümanlar en kötü etkilenenler arasında yer alıyor. Durumu “Yaşlılıkta yoksulluk ile ırkçılık arasındaki nedensellik zincirini kırmayanlar, neticesinde faturayı da öder.” şeklinde değerlendiren Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırma, İslam Toplumu Millî Görüş olarak uzun süredir devam eden gözlem ve deneyimlerimizi de doğruluyor. Irkçılık, bu durumdan etkilenenler için sadece psikolojik ya da hukuksal bir sorun değil, aynı zamanda mali bir mesele. Irkçı ayrımcılığın ekonomik durum üzerinde hem gelir hem de harcama anlamında önemli bir etkisi var. Ayrımcılığa maruz kalanlar, aynı niteliklere sahip olmalarına rağmen genellikle daha az ücret alıyorlar. Aynı şekilde ayrımcılığa maruz kalmayan kişilerle bir daire için rekabet ederken daha yüksek ev kirası ödemek zorunda kalıyorlar.

Bu araştırmanın bulguları siyasilere açık bir eylem çağrısı anlamına geliyor. Irkçılığa karşı mücadele sembolik politikalar ve hamasi nutuklarla kazanılamaz. Somut adımlar atılması elzem. Her şeyden önce, Genel Eşit Muamele Yasası’nın temelden reforme edilmesi şart. Bu durumdan etkilenenlerin hakları önemli ölçüde güçlendirilmeli. Devlet kurumlarının Eşit Muamele Yasası kapsamına girmemesi kabul edilemez; özellikle devlet bu konuda örnek teşkil etmeli. Irkçılıkla mücadele için en başta siyasiler ırkçı ön yargıları bizzat yaymaktan vazgeçmeli. İslam Toplumu Millî Görüş olarak, merkez partilerinin sağa kaymasından derin endişe duyuyoruz.

Bugün sorunu ciddiye almayanların sonunda faturayı ödeyecekleri aşikâr. Yaşlılıkta yoksulluk konusunda, bundan etkilenen insanların Alman ya da yabancı olması veya neye inandıkları önemli değildir. Yaşlılıkta birikimleri ve emekli maaşıyla geçinemeyen herkes devlet ve toplum tarafından desteklenmelidir. Basiretli bir siyaset buna önlemler alır ve nedenlerle mücadele etmeye başlar; buna ırkçılık da dâhil.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com