CUMA HUTBESİ

Oruç sadece aç ve susuz kalmak mıdır?

12 Haziran 2015

Muhterem Müminler!
Rabbimiz nasip ederse, önümüzdeki perşembe günü oruç ayı olan ramazan ayına bir kez daha gireceğiz. Rabbimiz’den şimdiden tutacağımız oruçları kabul buyurmasını niyaz ederiz.

Değerli Müminler!
Bakara suresinin şu ayetleri orucun farziyyetini bildiren ayetlerdir: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, kim gönülden bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”[1]

Muhterem Cemaat!
Biliyoruz ki, oruç için yemekten, içmekten ve eşlere yaklaşmaktan uzak durmak gerekmektedir. Fakat sadece bu şekilde tutulan bir oruç hakikaten oruç olabilecek midir? Elbette ki bu üç şeyden Allah rızası için uzak durmak orucun farziyyetini üzerimizden düşürecektir. Ama asıl soru şudur: Bu üç şeyden sadece şeklen uzak durmak, ayette bahsedildiği gibi bizi Allah’a karşı gelmekten koruyacak mıdır? Asıl oruç hem az önce zikrettiğimiz ayetin işaret ettiği gibi hem de şu hadîs-i kudsîde belirtildiği gibi olan oruçtur:
“Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü söz söylemesin. Cahillik olarak nitelendirilebilecek şeyleri yapmasın. Kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa ‘Ben oruçluyum.’ desin ve ona uymasın. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. (Ağzı kokan şu kul) yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. O orucun ecrini ben vereceğim. Hâlbuki başka ibadetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.”[2]

Muhterem Kardeşlerim!
Bu hadis de gösteriyor ki, sırf aç kalmak, susuzluk çekmek oruç değildir. Açlık ve susuzluk Allah’ın emirlerine uymada sadece bir semboldür. Bunun içindir ki tuttuğumuz ve Allah’ın izniyle tutacağımız oruçlar, bizleri cehennemin ateşinden koruyacak, o dayanılmaz ateşe kalkan olacak, bizleri kötülüklerden, fuhşiyat ve masiyetten koruyacak şekilde tutuluyorsa oruç olacaktır.

Sevgili Kardeşlerim!
Oruçlu kimse en başta kötü ve çirkin davranışlardan, başkalarını rencide edecek boş ve gereksiz sözlerden sakınmalıdır. Aksi takdirde tutulan oruç, Allah Teâlâ katında makbul bir oruç olmayacaktır. Peygamberimiz bu durumu anlatmak üzere şöyle buyurmaktadır: “Yalan konuşmayı bırakmayan, yalanla amel etmekten kaçınmayan kimsenin kendini aç ve susuz bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”[3]

Özellikle hadislerde faziletleri bildirilen orucun ve ramazan ayının hayrı, bereketi, rahmeti ve kurtuluşu müjdelemesi işte buna bağlıdır. Yani oruç, Allah’ın razı olduğunu bildirdiği şekilde yaşamaktır. İşte o zaman açlığımız ve susuzluğumuz hakiki oruca dönüşecektir.

Allah oruçlarımızı kabul eylesin!

[1] Bakara suresi, 2:183-184
[2] Buhârî, Savm, 30/2, 9
[3] Müslim, Sıyam, 13/81

pdf Hutbe: Oruç sadece aç ve susuz kalmak mıdır?

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com