Cemiyet Haberleri

4. Dış İlişkiler Eğitim Kursu: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık”

05 Temmuz 2011

Dış İlişkiler Kursu'nun dördüncüsü çalışma gruplarının faaliyetleri ile başladı. “Dış İlişkiler Çalışmanlarında Kullanılan Metinler” konulu grup ortak hazırladıkları basın açıklamalarını tanıttıktan sonra, haber yazma kuralları üzerinde çalıştılar.  “Camide Dış İlişkiler Çalışması” grubunda Ramazan Kara “doğru reklam” ın nasıl şekillendirileceği ve içeriğinin nasıl oluşturulacağını aktardı.  “Dış İlişkiler Çalışmalarında Medya” grubunda ise basın çalışmaları, basın çalışmalaırnda yapılan hatalar, kullanılan fotoğrafların okuyucu üzerindeki etkisi ve kriz yönetimi ele alındı.

Kurs kitap müzakeresi ile devam etti. Küçük gruplar halinde Said Ramazan'ın “İslam Hukuku-Teori ve Uygulama” başlıklı kitabı üzerine tartışıldı. İçtihad kavramının anlamı, Almanya'da Müslümanların günlük sorunları, şeriat kavramı ve algılanış şekli üzerine müzakerelerde bulunuldu.

  

Ramazan'ın kitabının dışında, katılımcılar Annemarie Schimmel'in “İslam Dini” adlı kitabını özetini çıkarma görevi verildi. En iyi iki özet sunularak, ödülleri verildi. 

        

Pazar günü yapılan sunumlarda Amina Erbakan “Kuran'da Kadın” konusunu ele aldı. Sunumunun başında Kuran ayetlerinin bir bağlamda anlaşılmasının önemine değinen Erbakan, sonrasında yorumlanması gereken ayetlere dikkati çekti. “Anlamı tartışmasız ayetler var. Ancak o yüzyıl bağlamında gönderilen ayetler de var” diyen Erbakan, “İkinci tür ayetlerde Kuran'ın bir sorunu ele alış şekli mühimdir, muhakkak surette nasıl uygulanacağı mevzusu değil. Bu da zaten Kuran'ın zamanla mukayyed kılmayan özelliğidir” şeklinde konuştu. İslam'ın insana bakışına geçmeden önce genel olarak metinlerin özelliği konusuna değinen Erbakan şunları söyledi. “Kuran metninin tartışmaya açılmayacağı unutulmamalı. XY kişinin ondan anladığı şey, o kişiyi bağlar, vahiy sahibini değil. Bu durum farklı yorumlama ve anlama imkânlarının önünü açar; bu da doğru ve iyidir."

İslam'ın insana bakışı ile ilgili açıklamalarını bazı Kuran ayetleri ile destekleyen Erbakan, ek olarak Kuran ve İncil de geçen yaratılış kıssalarını karşılaştırdı ve cinsiyetler arasında Allah tarafından belirlenen ilişkiyi Kuran ayetleri üzerinden tasvir etti. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının….” (Nisa Sûresi, [4:1]) ayeti ile İslam da kadın ve erkeğin eşit değerde olduğunu gösteren Erbakan, kadın ve erkeğin Allah nezdinde eşit ve sadece takvanın ölçü olduğunu şu ayetle sabit olduğunu vurguladı: “Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah´ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.“ (Ahzab Sûresi, [33:35]). Erbakan, kadın ve erkek ilişkileri açısından birbirlerine koruma ve güven sağladıkları ölçüde huzuru bulduklarını ifade etti. Tartışılan kadının dövülmesine ilişkin ayetle ilgili de ayetin o şekilde tercüme edilmesinin Kuran ve Sünnete hiç uygun olmadığını vurgulayan Erbakan, “Maliki mezhebi kadının dövülmesini ayrılma sebebi olarak bile  görmektedir” şeklinde konuştu.

          

Günün ikinci konuşmacısı Şura Hamburg'dan Özlem Nas idi. Modern Avrupa'da Müslüman kadın'a düşen görevler üzerine sunum yapan Nas, diyalog çalışmalarının gerekliliğini, “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık….” (Hucurat Suresi, [49:13]) ayeti ile temellendirdi. İnsanların birbirleri ile ilişki içinde olmalarını bilhassa Kuran'ın arzuladığını vurgulayan Nas, toplumda süregiden farklı yaklaşımlara açık olmanın öneminin altını çizdi. Sadece eksiklikler ve yapılamayanlara dikkat kesilen araştırmaların varolduğuna değinen Nas, “Müslümanlar aslında farklılıkları barındırıyarlar, fakat medyaya bu farklılık çok az yansıyor” eleştirisinde bulundu. Belli anahtar kavramlar olan kimlik, toplum, medya, aile, siyaset, sosyal buluşmaların olduğu yerlerde kadınların üstlenmeleri gereken rolleri anlatan eden Nas, topluma katılım, daha iyi eğitim ve kültürlerarası iletişimin önemine vurgu yaptıktan sonra sözlerini “…..Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez…..“ (Rad Sûresi, [13:11]) ayeti ile noktaladı. 

Kursun sonunda, IGMG'nin yeni Genel Başkanı Kemal Ergün katılımcılarla yaptığı konuşmada, kurstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya'daki Müslümanların toplumsal sorumluluk ve görevlerine dikkat çekti. (öfa)

[supsystic-social-sharing id="1"]