CUMA HUTBESİ

Miraç Kandili

24 Şubat 2022 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!  

Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili  Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ﷺ ’in peygamberliğinin 12. senesinde isrâ ve miraç hadisesi gerçekleşmiştir. Hicretten önce meydana gelmiş bu büyük mucizeyi Yüce kitabımız Kur’ân-ı Azîmüşşân şöyle haber vermektedir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”[1]

Kıymetli Müslümanlar!

Mekkeli müşrikler İslam davetini susturmak için işkence ve eziyette sınır tanımamış, Peygamberimiz ﷺ  ve ashâb-ı kirâma karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamıştı. Bu zorlu günlerde  Peygamber Efendimiz ﷺ kendisini daima himaye eden amcası Ebu Tâlib’i ve en sıkıntılı zamanlarında destekçisi olan sevgili eşi Hz. Hatice validemizi kaybetti. Peygamberimizin himayesiz kaldığını düşünen müşrikler eza ve cefalarını daha da artırdı. Bir çıkış yolu arayan Resûlullah ﷺ İslam’ı tebliğ gayesiyle Taif’e gitti. Lakin orada da hakaretlere maruz kalarak taşlandı. Mübarek ayakları kan revan içinde kaldı. İşte teselliye en çok muhtaç olduğu böyle bir zamanda Cenâb-ı Hak, elçisini himaye ederek ona isrâ ve miraç mucizesini bahşetti.

Değerli Müminler!

Bu miraç mucizesinde Allah Resulü ﷺ, miraçtan ümmetine üç büyük hediye ile dönmüştür.

Sahabenin büyüklerinden Abdullah b. Mes’ûd (r.a.) şöyle buyurmuştur: “İsrâ olayı gerçekleştiğinde Resûlullah’a üç şey verilmiştir: Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son ayetleri ile ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunması.”[2]

Kıymetli Müslümanlar!

Miraç Gecesi’nin müminlere hediyelerinden birisi olan ve Peygamberimizin “gözümün nuru”[3] dediği beş vakit namaz, Müslümanların günlük hayatındaki en büyük şiarıdır. Allah’ı anmak, hatırlamak ve unutmamak için bir fırsattır. Namaz, Allah ile kul arasındaki bağı güçlendirme imkândır. Namaz, müminin manevi yükselişidir. Namazları düzenli kılmak, insanı aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli ve adil kılar. Yüce Mevlamızın ifadesiyle; “Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”[4] Rabbimiz bizleri günahlarından arınıp,  beş vakit namazı miraç şuuruyla kılıp Allah’ın rızasına ulaşanlardan eylesin.

Aziz Cemaat!

İslam Toplumu Milli Görüş olarak, İslam’a ve insanlığa hizmetle ömürlerini geçirmiş olan önden gidenlerimizi anıyoruz. Her yıl şubat ayında tertip ettiğimiz “Önden Gidenler” programlarımızda İslam’ın öncü şahsiyetleriyle birlikte cemiyetlerimizde hizmette bulunmuş cemaat, idareci veya imam olarak görev yapıp vefat eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle  anacağız. Onları hayırla yâd etmek ve gelecek nesiller için rol model olmalarını sağlamak, bizler için önemli bir görevdir. Yapacağımız programlar, gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecektir. Bu programları takip etmenizi ve istifade etmenizi özellikle hatırlatmak isteriz. Bu vesileyle, Rabbimiz cümle geçmişlerimize rahmet etsin. Her birinin mekânı cennet olsun.

Rabbimiz Miraç Kandilimizi mübarek eylesin. Bu geceyi manevi yükselişimize vesile kılsın. Amin!

[1] İsrâ suresi, 17:1

[2] Müslim, İmân, 279

[3] Nesâî, Işratü’n-nisâ’, 1

[4] Ankebût suresi, 29:45

Hubte-Miraç Kandili

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com