BASIN AÇIKLAMASI

AB’nin mülteci planları sağ popülizme teslim olmak anlamına gelmektedir

24 Eylül 2020
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş AB Komisyonu’nun çarşamba günü sunmuş olduğu yeni AB mülteci sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. “Avrupa İltica Hukuku’nun içi daha da oyulmakta, sınırlardaki hukuk dışı durumlar meşru hâle getirilmektedir. Bu planların Almanya önderliğinde ortaya çıkmış olması da ayrıca hayal kırıklığına sebebiyet vermektedir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“AB Komisyonu’nun yeni mülteci planları ile insan onuru ve hukuk devleti ilkelerinin içi daha da oyulmuştur. Önerilen maddeler hakkaniyetli bir mülteci politikasından, insaniyetten ve insan haklarından son derece uzaktır. Tam aksine, hem karada hem de sularda evrensel insan hakları devre dışı bırakılmakta, hukuki koruma ortadan kaldırılmaktadır. Akdeniz’de her gün yeni bir dram yaşanırken AB Komisyonu’nun denizlerde boğulanlara yönelik bir acil kurtarma planı üzerinde mutabakat sağlayamamış olması tam anlamıyla bir faciadır. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının ve dinî teşkilatların bu alandaki çalışmaları da engellenmekte ve kriminalize edilmektedir.

İtalya ve Yunanistan’da bulunan mülteci kamplarından yansıyan korkunç görüntüler iltica hakkının yalnızca kâğıt üzerinde kaldığını göstermektedir. Bu yasa uzun zamandan beri insanların korunması değil, ne pahasına olursa olsun korkutulması amacına hizmet etmektedir. Eğer söz konusu planlar gerçekleştirilirse, Avrupa sınırlarındaki hukuk dışı durumlar da meşru hâle getirilmiş olacaktır. Genel anlamda değerlendirildiği zaman AB Komisyonu’nun önerilerinin iltica hakkı arayanların durumlarını iyileştirmediği görülmektedir. Hatta ana hedefin mümkün mertebe fazla insanı sınır dışı edip bunları Avrupa topraklarında da barındırmamak olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu planların Almanya önderliğinde hazırlanmış olması çok büyük hayal kırıklığına sebebiyet vermektedir. Almanya Avrupa’nın imajında her zaman belirleyici bir rol oynamış, insan hakları hususunda da hep öncü ve örnek olmuştur. Almanya’nın mülteci politikasında öncü olma sorumluluğunu açıkça yerine getirmekten imtina etmesi ve sağ popülistlere teslim olması tam anlamıyla hayal kırıklığıdır.”