BASIN AÇIKLAMASI

Adalet bakanları İslam düşmanlığını görmezden geldi

17 Mart 2016 Bekir Altaş, Genel Sekreter
Bekir Altaş, Genel Sekreter

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş 17 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen ekstremist kaynaklı şiddetin önlenmesi konulu hukuk zirvesi münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Adalet bakanları ekstremizmin hemen hemen her çeşidi ile mücadele edileceğini hukuk zirvesinin sonuç bildirisinde açıkladılar. Rahatsız edici olan ise İslam düşmanlığından hiç bahsedilmemiş olmasıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federal düzeyde ve eyalet bazında bütün adalet bakanlarının ortaklaşa yayımladıkları sonuç bildirisinde antsemitizmden terörizme kadar hemen hemen bütün ekstremist şiddet formları ismen zikredilirken İslam düşmanlığından hiç bahsedilmemesi son derece üzücüdür. Garip olan ise bu üç sayfalık bildiride ‘İslam’ kelimesinin yalnızca ‘radikal İslamcı mahkûmların cezalarının infazı’ bağlamında geçmesidir.

Almanya’da 4 milyonu aşkın Müslüman yaşamaktadır. Müslümanlar bu toplumun ve ülkenin doğal birer parçasıdır. Buna karşın, ibadethanelerine ve müesseselerine karşı her geçen gün yeni saldırılar düzenlenmektedir. Pazartesi akşamları sokaklarda İslam düşmanlığı yapmak gelenek hâline gelmiştir. Camileri kundaklamak ve buralara bombalı saldırılarda bulunmak artık sıradan vakalar olarak addedilmektedir. Hâl böyleyken adalet bakanlarının sonuç bildirisinde İslam kelimesini yalnızca suçluları anlatırken kullanmaları oldukça garipsenecek bir durumdur.

Müslümanların perspektifinden bakıldığında adalet bakanları zirvesinin içerik olarak tamamen bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Zirvede İslam düşmanlığı tamamen göz ardı edilmiştir. Sonuç bildirisi de göstermektedir ki, İslam düşmanlığının fark edilmesi ve dikkate alınması için daha çok ve ciddi emek sarf edilmesi gerekmektedir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com