Cemiyet Haberleri

İnsani Yardımın Önündeki Engeller Kaldırılmalı

18 Ağustos 2013

”Dünyanın varlıklı insanları ile yoksulluk içerisinde yaşayan insanları arasındaki yaşam kalitesi farkı gittikçe büyümektedir. Bir tarafta dünya kaynaklarının çoğuna sahip olan küçük bir grup, diğer tarafta açlık, susuzluk ve değişik sağlık sorunları nedeniyle yaşama tutunmaya çalışan büyük ve mağdur bir grup bulunuyor. Dünya bu dengesiz tabloyu daha fazla taşıyamayacak ve toplumsal sıkıntılar daha da büyüyecektir. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki sıkıntı, iletişim ve teknolojik gelişmeler aracılığıyla diğer bölgeleri de etkiler duruma gelmiştir. Bu nedenle, dünyada gelir dağılımı noktasındaki dengesizlik acilen giderilmeli ve varlıklı insanlar ihtiyaç sahibi insanları yaptıkları yardımlarla daha fazla hatırlamalıdır.

İnsani yardım faaliyetleri yürüten Hasene Derneği yetim projesiyle sahipsiz yetimlere destek oluyor; su kuyusu projesiyle sağlıksız şartlar içerisinde su ihtiyacını gideren mağdurlara temiz su imkânı sunuyor; eğitim projesiyle okullar, meslek eğitim merkezleri inşa ederek bölge insanının kalkınmasına katkı sağlıyor; sağlık projesiyle dünyaya gözleri kapalı katarakt hastalarının gözlerinin açılmasını sağlıyor; acil yardımlar ile doğal afet ve acil durumlarda mazlum ve mağdurların yanında yer alıyor. Ayrıca dönemsel olarak 70’den fazla ülkede yürüttüğümüz kurban ve Ramazan kampanyalarıyla milyonlarca insana yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Bütün bu çalışmaları yürütürken kimi zaman zorluklarla karşılaşıyoruz. Örneğin Arakan’daki mazlum halka yardımlarımızı ulaştırmak için ülkeye girişte sıkıntı yaşadığımız gibi, iç savaşın hakim olduğu Suriye’deki sivil halka temel insani yardımları ulaştırma hususunda da sıkıntı yaşayabiliyoruz.

İnsanlara, hayata tutunabilecekleri temel insani yardımların ulaştırılması noktasında mevcut engellerin kalkması için uluslararası kuruluşların daha aktif görev almaları gerekmektedir.”

[supsystic-social-sharing id="1"]