CUMA HUTBESİ

“Allah katındaki en sevimsiz helal”: Boşanmak

04 Mayıs 2012

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz hayatı beraber paylaşsın diye insanoğlunu kadın ve erkek olarak çift yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu hususa şöyle işaret edilmektedir: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum Sûresi, [30:21]) Bu ve daha birçok sebepten dolayı İslam, insanları, meşru bir birliktelik olan evliliğe ve aile kurmaya teşvik ederken, gayrı meşru ilişkileri yasaklar kapsamı altına almıştır.

Muhterem Kardeşlerim!

Bu gerçeğe rağmen, günümüzde aile kurumu birçok sıkıntı ve problemlerle karşı karşıyadır. Boşanma sebeplerine baktığımızda; manevi değerlerin tahribi, kültür farklılığı, bencillik, saygısızlık, sorumsuzluk, ekonomik zorluklar, aile içi siddet, iletişim bozukluğu, lüks ve israf düşkünlügü gibi sebepler önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte bilhassa medyada aile hayatı küçümsenmekte, boşanma tahrik edilmekte ve yalnız yaşam teşvik edilmektedir.

Peygamberimizin, “Allah katındaki en sevimsiz helal“ (Ebu Davud, Talak, 3) olarak tarif ettiği boşanmalar çoğalmakta, aileler ve doğal olarak çocuklar maddî ve manevî zarar görmektedir. Bunun yanında sosyal ağların günümüzdeki kullanımına baktığımızda, bilhassa gençlerin sosyal platformlarda kişinin kendi mahremiyetine zarar veren, gerçek hayatta yapmayacakları, yapamayacakları birçok şeyi yaptıklarını, kendilerinde böylesi bir özgürlük gördüklerini gözlemliyoruz.

Kıymetli Müminler!

Gerek tarif ettiğimiz durumun bir neticesi olarak, gerekse dizi ve film gibi araçlarla pembe hayat sunan karakterlerin ön plana çıkarılmaları sonucu birçok gencimiz evliliğin hiç sorunsuz ve zahmetsiz olduğunu düşünerek dolayısıyla dasorumluluklarının farkında olmadan evleniyor. Veya bazen de tam tersine evliliği sadece sorun ve sorumlulukla dolu bir bağımlılık olarak görüyor, evlilik hayatını gözünde büyüterek evlenmeye hiç teşebbüs etmiyorlar. Elbette hayatımızın her alanında olduğu gibi evlilikte de zorluklar ve kolaylıklar vardır. Bir ayet-i kerimede; “Hanımlarınızla iyi ve güzel geçinin. Onlardan hoşlanmadınızsa, bilin ki, sizin hoşlanmadığınız bir şeye, Allah çok hayır koymuş olabilir” (Nisa Sûresi, [4:19]) buyrularak bu gerçek ifade edilmiştir.

Öyleyse boşanmaları önlemenin en sağlam yöntemi, kendisine iyi bir aile ortamı sunmakla birlikte, evlenme yaşına giren gençlerimize evlilikle ilgili gerçekçi bilgiler vermemizdir. Mutlu bir evliliğin kurulması ve boşanmaların önlenmesi ancak; fedakarlık, sabır, şükür, sorumluluk, kanaatkarlık, saygı, hoşgörü, haklara riayet ve zerafet gibi ahlakî ve insanî erdemlere sahip olmakla mümkün olduğunu gençlerimize öğretmekle olur. Onların kafalarında oluşan soru işaretlerini ve endişelerini giderebilecekleri ortamlar hazırlayalım ki, böylece hayırlı yuvaların kurulmasına vesile olmuş olalım inşaallah.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com