BASIN AÇIKLAMASI

“Miraç bir yenilenmedir”

14 Haziran 2012

“Peygamberimiz (sav)’in gece yolculuğuna çıkartılması ve göğe yükseltilmesi olarak bilinen İsra ve Miraç olayları risaletin beraberinde getirdiği ağır imtihanlardan sonra vuku bulmuştur. Miraç, hicretten yaklaşık iki yıl önce, miladi 620 yılında, Resulullah (as)’ın amcası ve koruyucusu Ebu Talib’in ve sevgili eşi Hz. Hatice (ra)’nın vefat ettikleri yıl vuku bulmuştur. Bu iki hadiseye aynı yılda Allah Resulü (as)’ın Taif’ten kovulması hadisesi de eklenmiş, Peygamberimiz (sav) ve Müslümanlar zor imtihanlar geçirmiştir. Bu sebeple İslam tarihinde bu yıl “Hüzün Yılı” olarak bilinir.

Bütün bu olaylardan sonra İsra ve Miraç ve ayrıca vuku bulduğu rivayet edilen birçok hadise Peygamberimiz (sav)’in hüznünü nispeten gidermiş, Müslümanlara moral vermiş ve Resulullah (as)’ın Allah’ın mesajını insanlara ulaştırmadaki vazgeçilmez rolünü hatırlatmıştır. İsra ve Miraç, Müslümanlara istikametlerini yenilemelerini imkanı sağlamış, bu gece farz kılınan beş vakit namaz ile yeniden azim ve güç vermiştir. Bu gecenin bir hediyesi olan Bakara Sûresi’nin son ayeti Müslümanları aynı istikamette yollarına devam etmeye teşvik etmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! “¦“

Önümüzdeki Miraç gecesi de bu arka plan hatırlanarak değerlendirilmelidir. Bu gece vesilesiyle kendimizin, ailemizin, toplumumuzun ve Müslümanların istikametlerini yeniden gözden geçirmeli, yaşadığımız topraklarda nereden nereye geldiğimizi, nasıl bir gelecek arzuladığımızı ve bunun için nelerin yapılması gerektiğini dikkatle düşünmeliyiz. “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” hadisi gereği, Müslümanların her halleriyle güvenilir olmaları gerekmektedir. Ve İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır.” hadisi gereği için de yaşadığımız toplumda saygın, hizmet ehli ve etkin insanlar olarak bilinmeleri gerektiğinin bilincinde olmalıyız.

Elbette Avrupa’daki Müslümanlar olarak geleceğimizi düşünürken dünyadaki kardeşlerimizi de unutmayacağız. Bu sebeple Miraç gecesini fırsat bilerek İslam Ümmeti’nin şuurlanması için, savaşların bir an evvel son bulması için Rabbimize dua ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün kardeşlerimin Miraç gecesini tebrik ederken, bu geceyi bütün İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com