Cemiyet Haberleri

“Oku” kampanyası çerçevesinde ücretsiz Kur’an dağıtımı ile ilgili Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi’nin (KRM) değerlendirmesi

17 Nisan 2012

Kur’an’ın okunmasının ve Kur’an’ın önemi konusunda hiç bir şüphe yoktur. Kur’an, tüm Müslümanların inancının temelini, aynı zamanda İslam İlahiyatının ana kaynağını ve tüm İslamî ilimlerin temelini teşkil eder. Bununla birlikte, Müslüman olmayanlar açısından da İslam’ın araştırılması noktasında vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. Bu anlamda Almanya’da yapılan Kur’an araştırmaları son yıllarda zaten önemli mesafeler katetti. Dahası Şair ve Şarkiyatçı Friedrich Rückert, 19. yüzyılın başlarında büyük bir gayretle Kur’an’ı, ritim ve ses boyutunu da dikkate alarak, etkileyici bir dil derinliği ile Almancaya tercüme etti. Bu çerçevede Kur’an, Almanca bilen ve ona ilgi duyan insanlara zaten ulaşılamayacak bir kaynak değil.

Bunun yanında Kur’an’a ilgi duyanlar için ona ulaşabilecekleri birçok imkân da mevcut. Örneğin internet, Kur’an’ın orijinalinin ve tercümelerinin, metin ya da sesli şekilde bulunabileceği önemli bir kaynak. Ayrıca farklı tefsirlere de herkesin çok kolay bir şekilde ulaşabilmesi mümkün.

Bu durumda, her ne kadar “Oku” kampanyası ile Kur’an’ın ücretsiz dağıtımı gayet meşru olsa da, haklı olarak bu kampanya ile ne amaçlandığı sorulmalıdır. Bizler bu kişilerin kampanya aracılığıyla kendi gruplarını tanıtmak gibi bir amaç gütmediklerini ümit ediyoruz. Kitabımızın böyle bir amaçla kullanılması kesinlikle reddedilmelidir. Aynı şekilde dağıtımın Kur’an hakkında uygunsuz tartışmalara da sebep olmaması çok önemlidir. Bu durum tüm kutsal kitaplar için de geçerlidir. Birbirimize saygılı olmayı bir prensip haline getirmeli ve bunu bilinçaltımıza yerleştirip kalıcı kılmalıyız. Bu aynı zamanda karşılıklı olarak hassasiyetlerin, değişimin ve çeşitliliğin farkında olmayı da gerektirir.

Aynı şekilde siyaset ve medyaya yakınlıklar, faydasız ve sorunlu tartışma alanları oluşturularak bunun yükünün Avrupa’daki Müslümanların sırtına yüklenmesi şeklinde değerlendirilebilir.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com