BASIN AÇIKLAMASI

“Ramazan, değişme zamanıdır.”

27 Haziran 2014

“Etnik ayırımcılığın, mezhep kavgalarının, işgal ve iç savaşların şiddetlendiği bu günlerde Cenâb-ı Allah’ın ‘Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah o toplumu değiştirmez!’ (Ra’d suresi, 13:11) mealindeki ayetini bir kez daha hatırlamak zorundayız. Görüyoruz ki, bizler kendimizi değiştirmedikçe Allah bizi değiştirmeyecektir. Allah, bizim hakkımızdaki hükmünü, bizim amel, davranış ve niyetlerimize göre verecektir.

Öyleyse, bizler helalinden kazanıp, helalinden harcamaktan başlayarak, kardeşlerimizle olduğu gibi diğer insanlarla da iyi ilişki, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız. İnsani ilişkilerimizde ön yargıdan uzak, hüsnüzan ile hareket etmeliyiz. Haramlardan uzak durmalı, ibadetlerimizi aksatmamalıyız. Rabbimiz’in Mülk suresinde buyurduğu gibi, sözümüzü ister gizleyelim, ister açığa vuralım; O, kalplerin içindekini bilmektedir.

Bizleri manevi atmosferiyle kuşatmasını, bereket ve rahmetini umduğumuz ramazan ayının, neredeyse bir savaş meydanına dönmüş olan İslam dünyası için olduğu kadar tüm insanlığın barışı için de bir vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bilvesile İslam dünyasının ramazan ayını tebrik ederiz.”