BASIN AÇIKLAMASI

“Ramazan denge ayıdır”

08 Temmuz 2013

“Allah, âlemi yaratırken tam bir denge içinde yaratmıştır. Kur’ân-ı Kerîm, birçok sure ve ayetlerinde buna işaret etmektedir: ‘Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.’ (Furkân suresi, 55:7-8) Âlemlerin dengesini koruyan Rabbimiz, biz insanlardan da dengeli ve ölçülü bir hayat sürdürmemizi istemektedir. Bu nedenle ‘Böyle­ce biz sizin, insanlara karşı şahit olmanız, peygamberin de size şahit ol­ması için, sizi, orta yolu tutan bir ümmet kıldık”¦’ (Bakara suresi, 2:143) ayetinden yola çıkarak, bilhassa ramazan ayında İslam ümmetinin; orta yolu tutan, aşırılıklardan kaçan, adaletli, ifrat ve tefrite düşmeyen bir ümmet olduğunu hatırlamalı, ramazanın denge ayı olduğu bilincine tekrar ulaşmalıyız.

İfrat ve tefritten uzak ve tam bir itidal dini olan İslam’ın bu yönünü vurgulayarak, Müslümanlara hayatlarının her alanında dengeli olmalarını hatırlatıyoruz. Geldiğimiz noktada insanlık, hayatın bütün alanlarında ölçüsüzlüğü ölçü gibi gördüğünden, ister istemez Müslümanlar da elbette etkilenmektedirler. Yemeden içme­ye, sanattan siyasete, kültüre, seyahate ve hatta ibadete kadar daha nice alanlarda aşırılıklar olağan karşılanmaya başlanmıştır. Biz Müslümanların temel görevi, konulmuş olan her alandaki ölçü ve dengeye riayet etmek ve aşırılıklara asla teşebbüs etmemektir.

Ramazan ayı tüm İslam âlemi için terbiye, paylaşma ve insan ilişkilerin tazelendiği aydır. Bu günlerde Müslümanlar  gerek ibadetlerine,  gerekse İslami kimlik ve kültürlerinin inşasına ve yeşertilmesine daha da bir itina gösterirler. Ramazan ayını her konuda fırsat bilmeli, onun gönüllerimize estirdiği manevi havadan güç alarak, her hâlimizi muhasebe edip, kendimize düzen vermeliyiz. Müslümanlar ramazan ayını her yönüyle değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle rahmeti ile bizi kuşatacak olan ramazan ayımızın uzak ve yakın demeden bütün kardeşlerimizin ve bütün insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını; haksızlıkların, adaletsizliklerin, ayrımcılıkların, savaş ve kavgaların sona ermesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz eder, ramazan ayının bereketinden en iyi şekilde istifade edilmesini bütün kardeşlerimize önerir ve tüm Müslümanların ramazan ayını can-ı gönülden tebrik ederiz.”

[supsystic-social-sharing id="1"]