BASIN AÇIKLAMASI

Afiş ve Hashtag Aksiyonu: İslam Karşıtı Suçlar Resmî Kayıtlara Geçmeli #AntiMuslimischeStraftatenErfassen

25 Eylül 2014

“Sadece son birkaç hafta içerisinde Almanya'da camilere karşı beş ayrı saldırı, son iki yıl içerisinde ise 80'in üzerinde saldırı olayı vuku bulmuştur. Müslüman karşıtı suçlar sistematik bir şekilde kaydedilmediği hâlde mevcut rakamlar, İslami kurumlara karşı düzenlenen saldırıların hızla arttığına işaret etmektedir.

Fakat kimse Müslümanlara karşı saldırıların geçmişe oranla artıp artmadığını, bu saldırılara karşı hangi tedbirlerin alındığını ya da alınması gerektiğini ve bu tedbirlerin ne derece etkili olduğunu resmî olarak söyleyememektedir. Eyalet hükümetleri, işlenen suçlarla ilgili her yıl kamuoyuna sunulan rakamlardan çıkarımlar yaparak çeşitli tedbirler almaya çalışırken, Müslümanlara karşı işlenen suçlar resmî olarak yok hükmündedir.

Siyasi kesimin hareketsizliği artık izah edilebilir gibi değildir. Sivil toplum örgütleri ve bilim adamlarının çağrı ve talepleri yıllardır büyük ölçüde görmezlikten gelinmiştir. Sadece bazı eyaletler Müslüman karşıtı suçların ayrı bir kategoride kayıt altına alınması gerektiğine dair Federal Hükûmete yönelik ikna girişimlerinde bulunmuştur.

Afiş ve Hashtag aksiyonumuzun amacı bu talebimizi yinelemek ve siyasilerin şu ana kadar sürdürdükleri tutumu gözden geçirmelerini sağlamaktır. Çünkü söz konusu kaydın yapılmaması, bünyesinde pratik birçok sakınca barındırdığı gibi, gençler üzerinde de yıkıcı etkiler meydana getirmektedir. Nitekim camilere karşı yapılan saldırılar 'yabancı düşmanlığı saikiyle işlenen suçlar' olarak istatistiğe girmekte, böylece Müslümanlar -resmî olarak- yabancı ilan edilmektedirler.”

Not: Not: #AntiMuslimischeStraftatenErfassen afişleri yüksek tirajda basılarak tüm IGMG camilerinde sergilenecektir. Afiş talep eden diğer şahıs ve kurumlar aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden ücretsiz olarak afiş temin edebilirler:

Telefon: 0221/942240-20
Mail:
Anahtar Kelime: #AntiMuslimischeStraftatenErfassen

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com