CUMA HUTBESİ

Ailede Mahremiyet

28 Ekim 2021 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Aile, toplumun ve medeniyetin vazgeçilemez en değerli unsurudur. İnsanın huzur ve güven içerisinde yaşaması aile mahremiyetinin korunması ile mümkündür. Bu nedenle aile, insan yaşamının fıtri bir olgusudur. Oldukça kutsal bilinen ailenin mahremiyet değerlerinin, sadakat ve sevgi bağlarının sorumluluk bilinci ile korunması oldukça önem arz eder. Dolayısıyla bireyin ve ailenin varlığına değer katan aile mahremiyetinin dikkate alınması gerekir. Ancak günümüzde özellikle sosyal medya ortamında aile mahremiyeti ölçülerinin ne denli yara aldığını hepimiz görmekteyiz.

Aziz Cemaat!

Ailede mahremiyet ölçülerine riayet etmek itikadımızın bir gereğidir. Bize mükemmel bir yaşam tarzı sunan dinimiz, bunun için gerekli olan prensipleri ve kuralları beyan etmiştir. Aile mahremiyeti bağlamında korunması gereken en güvenli mekânımız, hiç şüphe yok ki, içerisinde yaşadığımız evlerimizdir. Tıpkı ilk evimiz olan Kâbe-i Muazzama gibi. Cenâb-ı Allah “Kim oraya girerse emin olur.”[1] buyurmuştur. Emin ve koruma altında olan evlerimizin huzur ve güven içerisinde olması için her türlü kötülük, olumsuzluk ve ahlaksızlıklardan korunması bütün aile bireylerinin sorumluluğundadır.

Aziz Kardeşlerim!

Günümüzde bazı medya organları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla en çok tahribata uğratılan ve değersizleştirilmeye çalışılan olgulardan birinin aile mahremiyeti olduğu görülmektedir. Aile mahremiyetini hiçe sayar şekilde, aile içerisinde mahrem kalması gereken konuların herkesle paylaşılması neticesinde, aile bireylerinin birbirleri ile olan güvene dayalı ilişkileri oldukça zedelenmiştir.
Yine insanlar edep dışı tavır ve hareketlerini bu platformlar vasıtasıyla yaygınlaştırmaktan artık hiç çekinmemektedir. Söz konusu uygunsuz tavır ve hareketler de diğer insanlar tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Bu olumsuz ve ahlak dışı hususlar karşısında kendimizi ve ailemizi korumamız gerektiği gibi, başka insanlar kendi özel durumlarını ifşa ettiklerinde de merak içerisinde bunları izlemek ve takip etmek uygunsuz ve haramdır.

Muhterem Cemaat!

Aile ve evlerimizin korunma ve güven içerisinde olması hayati önem taşımaktadır. Cenâb-ı Allah Nûr suresinde; “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Her halde bunu düşünüp anlayasınız.”[2] diye öğüt vermekte ve uyarmaktadır. Peygamber Efendimiz ﷺ de “İzin istemek gözden dolayı meşru kılınmıştır.”[3] buyurarak bu hükmün asıl hikmetini ortaya koymuştur.

Değerli Kardeşlerim!

Aile mahremiyetinin ihlal edilmesinin önüne geçelim. Aile ve evlerimizin özel ve dokunulmaz olduğunu unutmayalım. Bunların bilhassa sosyal medya ağları üzerinden değersizleştirilmesine müsaade etmeyelim. Unutmayalım ki, aile içinde kalması gereken özel fotoğraf ve videoların aile dışında paylaşılması birçok sosyal sorunların kronikleşmesine ve aile problemlerinin artmasına neden olabilmektedir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Aile mahremiyetinin ancak Kur’ân-ı Kerîm ve Resûlullah ﷺ’in koyduğu ölçüler dâhilinde korunması mümkündür. Dijital enstrümanların ve özellikle de sosyal medyanın bizi ve ailemizi esir almasına müsaade etmeyelim. Buna riayet ettiğimizde ailemizin ne denli değerli olduğunu daha iyi anlayacağız.

Rabbimiz bizi aile mahremiyetini korumakta muvaffak eylesin, şeytanın tuzaklarına düşürmesin. Amin.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:97

[2]  Nûr suresi, 24:27

[3] Buhârî, İsti’zân, 11; Müslim, Âdâb, 9

Hutbe-Ailede Mahremiyet

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com