Cemiyet Haberleri

Allah için Kurban

07 Ocak 2005

“…Rabb’in için namaz kıl ve Kurban kes. …” (Kevser: 2) ayetinin de işarettiği gibi, sadece Allah rızası için kesilen Kurban, müslümanların önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Her ne kadar Hanefî mezhebine göre vaciblik arzetse de Kurban diğer mezheplerde de Allah Resulü’nün (s.a.v.) önemli sünnetleri arasında yer almaktadır.

İslam Toplumu Millî Görüş, uzun yıllardan beri, Kurban ibadeti vesilesiyle, bu önemli vazifeyi, bütün dünyada müslümanların, mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahipleri olanları arasında ifa etmeyi bir görev bilmiştir. Bu amacla düzenlenen Kurban Kampanyası sebebiyle, her yıl binlerce Kurban, mazlumların, mağdurların ve ihtiyaç sahipleri için kesiliyor. Bu kurbanlardan sadece müslümanlar değil, müslümanların komşuları olan diğer dinlere mensup kişiler de yararlanıyor.

IGMG Kurban Kampanyası’nda geçen sene, 28.653 Kurban bağışı gerçekleştirilmiş ve 31.635 Kurban kesimi sağlanmıştı.

Savaşların, ekonomik yoksullukların ve tabiî afetlerin hüküm sürdüğü bölgelerde yapılan Kurban Kampanyası Avrupa’da yaşayan ve Allah’ın nimetlerinden nisbeten daha fazla yararlanma imkanı olan müslümanların, mağdurlar ve ihtiyaç sahipleri ile olan sosyal ve insanî dayanışmasını da gösteriyor.

Zaten İslam dünyası bazı istisnaları hariç, önemli bir ekonomik yoksulluk altında yaşıyor. Avrupa’nın doğusundan, Balkanlanlardan başlayarak, Kırım, Kafkaslar, Orta Asya, Doğu Türkistan ve Moğolistan’a uzandığımızda gördüğümüz manzara ile, Filipinler, Sri Lanka, Burma-Arakan, Bangladeş, Hindistan Pakistan’a uğradığımızda karşılaştığımız manzara hemen hemen aynı. Kafkaslarda, Çeçenistan’ta savaş ve işgal bitmemiş, insanlarımız, çoluk çocuk hala soğukta çadırlarda gelecek yardımlarla hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyor.

Orta Doğu’ya geldiğimizde ise savaşın ve işgalin acı yüzünü görüyoruz. Irak’ta, Filistin’de işgal güçlerinin müslüman halka muamelesini içimiz burkularak izliyoruz. Savaş dolayısıyla her şeyini kaybeden Iraklıların, bir dilim ekmek için kuyruklarda beklediğine, hastalarının ve yaralılılarının ilaç bulamadığı için vefat ettiğine şahit oluyoruz.

Afganistan’da işgal dolayısıyla insanlar hala, 25 sene önceki Sovyet işgalinde olduğu gibi, mülteci durumuna düşmüşler ve ülkelerine dönemiyorlar.

Burma-Arakan’da, yurtlarını terketmek zorunda kaldıkları gibi, vatandaşlıkları kabul edilmediği için zorunlu sürgün yaşamak zorunda kalan, ülkelerine dönseler bile askerî rejimin tecavüz dahil her türlü zulmüne maruz kalacak olan Arakan müslümanlarının acı halini izliyoruz.

Afrika’ya baktığımızda ise karşılaştığımız manzaraya yeni manzaralar ekleniyor. Yoksulluk, Afrika insanının ortak kaderi. Etyopya’dan Eritre’den, Somali’den Sudan’dan, Çad, Nijer, Mali, Moritanya ve Senegal’e kadar, insanların ortak kaderi yoksullukla mücadele etmek üzerine kurulmuş.

Afrikanını ortasına ve daha güneylere inildiğinde de aynı manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Dünya yoksulluk ortalamasına göre en başlarda yer alan Mozambik’ten, yine aynı durumda olan ama, nüfusunun hemen hemen yüzde 30’unun Aidsli olar Malavî’ye uzanın, değişen bir şey yok.

Bu insanlarla, bir nebze olsun bayram neşesini beraber yaşamak, Allah için kesilen Kurbanları onlara tahsis etmek… Ne büyük mutluluk. Bu mutluluğa, mazlum ve mağdurların duasını da eklemek için, IGMG Kurban Kampanyası’na her sene olduğu gibi bu sene de destek olun. Allah kabul etsin!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com