CUMA HUTBESİ

Amel Devamlılık İster

13 Ocak 2022 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Muhterem Müslümanlar!

Amel kelimesi, bir amaç gözetilerek yapılan iş anlamına gelmektedir. Dinî kaynaklarımızda ise, bir kimsenin dinin buyrukları uyarınca yerine getirdiği, yaptığı işler manasını taşımaktadır. Dolayısıyla, hayatın tüm alanlarında Allah ﷻ’nun emir ve yasakları doğrultusunda yaptığımız ameller, geniş anlamda birer ibadettir. Kurân-ı Kerîm’de, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.“[1] diye buyuran Rabbimiz, hayatımızın gayesinin hayırlı ve güzel amellerde bulunmak olduğunu bildirmiştir.

Kıymetli Müminler!

İnsanın kişisel gelişim ve manevi terbiyesinde ibadetlerin belirleyici bir yeri vardır. Allah ﷻ’nun rızasını kazanma gayesiyle yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırlı ve güzel ameller ibadet yerine geçmekte ve bizlerin şahsiyetinin gelişmesine müspet katkılar sağlamaktadır. İnsanın, yaratıcısı ile olan ilişkilerini tanzim eden ibadetlerin sürekliliği, elbette insanın toplum ve âlem ile münasebetinin de sağlıklı olmasına vesile olacaktır. Ve bu durum insanı hayatı boyunca takip edecek olan bir süreçtir. Bu bağlamda Yüce Mevlamız bir âyet-i kerîmesinde, “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”[2] buyurarak, hayatımız boyunca istikrarlı bir şekilde ibadetlerimize devam etmemizi emretmektedir.

Aziz Cemaat! 

Bir kere Resûlullah ﷺ’e: “Yâ Resûlallah! Allah Teâlâ’ya hangi amel en sevimlidir?” diye sorulmuştu. Fahr-i Kâinat Efendimiz ﷺ de: “Az olsa bile, devamlı yapılanı.” buyurup sözlerini farz olan ibadetlerden başka nafilelerde “Takatinizin yettiği amelleri yapınız.” nasihatiyle tamamlamıştır.[3]
Buradan anlıyoruz ki, yüce dinimiz İslam’da makbul olan amel bir defa yapılıp terk edilen değil, az da olsa sürekli yapılandır. İbadetlerde aslolan süreklilik, insan tabiatına uyumluluk ve tahammül edilebilirliktir. İbadetlerde süreklilik mümini Allah’a daha yakın kılacağı gibi, sürekli murakabe altında olduğu bilincini de kişide diri tutacaktır. Allah’ın buyruklarının yerine getirilmesinde titizlik gösteren bir Müslüman olarak hayatını daha anlamlı hâle getirecektir. Ayrıca bu durum müminin helal ve haram sınırlarını muhafaza etme konusundaki duyarlılığını artıracağı gibi, kişiyi ibadetlerde ihsan seviyesine çıkaracak ve Allah’ın rızasına eriştirecektir. Az da olsa devamlı olan ibadetler, amellerin sevap bakımından da en bereketli olanlarıdır.

İnsanın doğası gereği, ara vermeksizin yapacağı her türlü işin sonunda bir bıkkınlığa düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun üstesinden gelebilmek ancak amellerimizi düzenli aralıklarla yerine getirmek ile mümkün olur. İslam’ın şartlarından olan günlük namaz ibadetimizin gün içinde düzenli fasılalarla yapılmasının hikmetlerinden birisi de işte budur.

Değerli Müminler!

Sürekli işleyebileceğimiz hayırlı amellerin arasında, camileri desteklemek de yer almaktadır. Efendimiz ﷺ camiye cemaat olan, maddi ve manevi olarak destek veren her Müminin, yapılan bütün hayırlı hizmetlerden nasipleneceğini, ölmüş olsa dahi sevap kazanmaya devam edeceğini müjdelemiş ve şöyle buyurmuştur: “Kim: Allah’ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah ona cennette bir köşk inşa eder.”[4] O halde Müslümanlar olarak, önce camilerimize üye olalım ve aidatlarımızı ödeyelim. Camilerle dayanışma anlamında yapılan yardım çalışmamıza katkıda bulunalım. Yüce Allah katkılarınızı kabul etsin, mallarımıza bereket versin.

[1] Zâriyât suresi, 51:56

[2] Hicr suresi, 15:99

[3] Buhârî, Rikâk, 18, H.No: 5984

[4] Buhârî, Salât 65; Müslim, Mesâcid 25, 533; Tirmizî, Salât 237, 318.

Hutbe-Amel Devamlılık İster

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com