BASIN AÇIKLAMASI

Anayasa Mahkemesi’nin ZDF kararı: Çeşitliliğin korunması hükmü, anayasanın öngördüğü şekilde uygulanmalıdır

26 Mart 2014

“Almanya’da 4 milyonun üzerinde Müslüman yaşamaktadır, bu da toplam nüfusun yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. Müslümanlar, ödedikleri yayın vergileriyle kamusal medya organlarını finanse etmekte, ancak bu organların heyetlerinde temsil edilmemektedirler. Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar son derece memnuniyet vericidir.

Hâkimler, haklı olarak, heyetlerin anayasanın öngördüğü çeşitliliği koruyucu hükme göre düzenlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Hâkimler ayrıca devlet kurumlarından bağımsız, özellikle sivil toplum temsilcilerden müteşekkil heyetlerin oluşturulmasını talep etmektedirler. Bu durumda, Almanya’da İslam’ın Hristiyanlık’tan sonra en fazla mensubu bulunan din olduğu gerçeğini dikkate almak gerekmektedir.

Bu bağlamda, hâkimlerin de belirttiği üzere, çoğunluğun görüşünün baskın bir şekilde yansıtılması durumunun çeşitlilik lehine değiştirilmesi gerekmektedir. Yakın bir süre sonra heyetlerin belirleneceği göz önünde bulundurulursa, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar, yasama organı için tarihî bir fırsattır. Kamusal medya bu konuda iyi bir örneklik teşkil etmek durumundadır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com