BASIN AÇIKLAMASI

Üçüncü: Federal Almanya Ordusu’nda Müslümanlara Yapılan Üvey Evlat Muamelesine Son Verilmeli

04 Haziran 2012

”Hükümet Federal Ordu’da ne kadar Müslüman ya da Yahudi asker bulunduğunu söyleyemez, ancak ne Müslüman bir din adamına ne de bir ordu hahamına ihtiyaç duyulmayacak kadar az sayıda olduklarını bilir. Onlara göre ihtiyaç hâsıl olduğunda Yahudi ve Müslüman askerlerin ihtiyacına Katolik ya da Protestan din adamları inançlar-üstü bir zeminde karşılık verebilir.

Önergeye verilen bu cevap -ordunun da ayak uydurması gereken- toplumdaki artan çeşitlilik dikkate alındığında yetersiz görünüyor. Ordunun oruç ve namazla alakalı dini vecibeleri daha tafsilatlı gerekçelendirme ihtiyacı hissetmeden keyfine göre şerh etmesi de çok şaşırtıcıdır. Bununla birlikte, ‘İçişleri Meseleleri Danışma Kurulu’na Yahudi Merkez Konseyi’nden bir üyenin atanmış olmasını özellikle tebrik etmek gerekir. Bu bağlamda Müslüman cemaatlerden temsilcilerin de bu kuruma atanması önemli bir adım olurdu.

Zira bu coğrafyadaki hayatın gerçekliğine uyumun şartlarından biri, Federal Ordu gibi kamu kurumların mevcut yapılarına değişik köken ve dinden insanların da dahil edilmesi hususunda çaba göstermesidir. Bu şimdiye kadar gerçekleşmediyse dahi, parlementoya sunulan bu önerge gelecekte gerçekleştirilmesi için bir vesile olmalıdır. IGMG böyle bir süreç için her türlü maddi ve manevi desteğe hazırdır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com