Cemiyet Haberleri

Üniversiteliler “Yatılı Eğitim Semineri”nde buluştu

06 Mart 2008

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Saffet Köse'nin konuşmacı olarak katıldığı Yatılı Eğitim Semineri, Üniversiteliler Birimi Başkanı Celal Tüter'in açılış konuşması ile başladı. “Eylemlerimiz bilgimiz kadardır. Bilmediğimiz birşeyin eylemini yapamayız” diyerek sözlerine başlayan Tüter, eğitiminin önemine değindiği kısa bir konuşma yaptı. Celal Tüter'in konuşmasının akabinde selamlama konuşması yapmak üzere söz alan IGMG Gençlik Teşkilatı Başkanı Mesut Gülbahar, böyle nitelikli bir kitleyi selamlarken duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra bu seminerlerin üniversiteliler adına verimli geçmesi temennisinde bulundu.

 

Eğitim seminerlerine desteğini göstermek amacıyla gündemde yerini alan IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, ''Bu toplum içerisindeki asıl misyonumuz kendi halimize kalmak değil, toplumun yönetici sınıfında yer almaya çalışmaktır'' dedi. Daha sonra Genel Sekreterlik çalışmalarını anlatan Üçüncü, bir çok başarılı çalışmaları ihtisasını iyi yapmış arkadaşlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seminer üst başlığı olarak “Hz. Muhammed'in Gayr-i Müslimlerle İlişkileri”ni irdeleyen Prof. Dr. Saffet Köse, Peygamber Efendimizin gayr-i müslimlerle ilişkilerini nasıl ve hangi esasları baz alarak kurduğu yönünde aydınlatıcı bilgiler verdi. Bizlerin vasat ümmet olduğunu ve diğer insanlara örnek teşkil etmemiz gerektiğinin altını çizen Köse, sözlerine şöyle devam etti; Kur'an-ı Kerim davet vazifesinin hangi metodla yapılacağını anlatır: Nahl Suresi 125. ayette “Rasulüm! Sen Rabbinin yoluna 'hikmet' ve 'güzel öğüt'le çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O hidayete erenleri de çok iyi bilir'' buyurulmaktadır.

Burada davet; delil isteyen ve ilimle belli bir seviyeye gelmiş olan alime, ilim ve akılla gerçeği bulma, şüpheyi gideren delil, sahih ve muhkem söz gibi anlamlara gelen hikmetle yapılmalıdır. Halka davet ise, güzel öğütle; inatçı, cedelci ve tartışmayı sevenlere de güzel ve barışçı bir üslupla tartışarak yapılmalıdır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim oldukça dikkat çekici olan Hz. Musa ile Firavun arasındaki ilişkiyi hatırlatır. Firavun yeryüzünde ululuk taslayan ve haddi aşanlardandır. Tahtının yıkılacağından endişe ettiği için kızlara dokunmayıp erkek çocukaları kesecek kadar zalimdir. Tanrılık iddiasında bulunacak kadar küstahtır. Bununla birlikte Allah Hz. Musa'ya ona gidip ilahi mesajı ulaştırmasını ve yumuşak söz söylemesini emretmiştir. Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'in de bu yönüne dikkat çeker. Taha Suresi 74.ayette, “İlahi bir lütuf sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi'' buyurulur.

Prof. Köse; Kur'an-ı Kerim dikkat çekici misallerini örnek vererek, öncelikle davetin ancak barışçı bir ortamda yapılabileceğine işaret  ettiğini söyledi. Hudeybiye Barış Antlaşması'ndan da bahseden Köse, bu antlaşma ile hem Müslümanların hem de müşriklerin savaş tehdidinden uzak bir ortamda birbirlerini daha iyi tanıma ve aralarındaki ilişkileri geliştirme imkanı oluştuğunu belirtti. Köse; “Arap kabileleri Müslümanlarla rahatça görüşüp İslamiyet hakkında bilgi edindiler ve onların giderek artan güç ve nüfuzları karşısında ihtida ettiler. İslamiyet Arap Yarımadasında hızla yayılmaya başladı; öyle ki Hudeybiye Antlaşmasından Mekke'nin fethine kadar geçen iki yıl içinde Müslüman olanların sayısı, o güne kadar geçen on sekiz yıl içinde İslam'ı kabul edenlerin sayısını aştı. Bu noktadan hareketle Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak sizler gayr-i müslümlere karşı yaklaşımınızı Kur'an-ı Kerim'in esasları ve Peygamberimizin Sünneti doğrultusunda belirlemelisiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan da organizasyona katılarak üniversitelilere destek verenler arasındaki yerini aldı. Karahan, Avrupada yaşayan üniversiteliler olarak Dünya Müslümanlarının yüzde beşinin dahi elinde bulunmayan imkanlara sahip olunduklarını hatırlattı. Bu bağlamda, gençlere imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Yavuz Çelik Karahan, konuşmasında ayrıca IGMG'nin İslam'ın doğru kaynaklardan öğrenilmesine büyük katkıları olduğunu vurguladı. 

  
      

         
         
        
                  
                  

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com