BASIN AÇIKLAMASI

Araştırma: Genç Müslümanların dünyası – Federal İçişleri Bakanlığı’nın endişesi anlaşılır değil

02 Mart 2012

“Bilim adamları, herkesin mutabık kaldığı bir entegrasyon tanımının olmadığını araştırmanın hemen başında, belirtirlerken, aynı zamanda medyada Müslümanların dörtte birinin entegrasyona karşı olduklarını okuyorsunuz. İçi boş ve genelleyici bu yargılar maalesef Hristiyan birlik partilerinin üst düzey politikacıları tarafından yaygın hale getirilmekte, daha da kötüsü terör ile ilişkilendirilmektedir. Oysa araştırmayı yapan bilim adamları açıkça, katılımcıların ‘terörün suçsuz insanları vurması nedeniyle terör ve teröristleri akılsız ve aptal bulduklarını’ ifade ettiklerini vurguluyorlar.

Bu çerçevede Federal İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich’in (CSU) endişesi anlaşılır değildir. Sayın Bakan daha iyi bilgilendirilseydi, tehdit senaryosu kurgulamaya çalışmazdı. Çünkü araştırmanın en temel sonucu (6. Bölüm) ‘Ne ekersen, onu biçersin’ şeklinde özetlenebilir. Bu açıdan artık Sayın Bakan, ‘İslamcılık’, ‘İslamist’ ya da ‘İslamcı terör’ gibi kavramlar üzerinden Müslümanların daima potansiyel tehdit olarak algılanmasının önüne geçmeye çalışmalıdır.

Zira bu sadece Müslümanları değil, toplumun tümünü olumsuz yönde etkilemektedir. Böyle olduğu sürece ayrımcılık ve dışlamalara destek verilmiş olmakta, dayanışmanın ise önüne geçilmektedir.

IGMG yıllardır, bahsedilen araştırmada dile getirilen soruna dikkat çekmekte, fakat hükümet çevrelerine sesini duyuramamaktadır. Her şeye rağmen federal hükümetin, tartışmalı olmayan bilimsel verileri benimsemesini ve söylemini değiştirmesini ümit ediyoruz. Şimdiye kadar benimsenen üslup ile, özgürlükçü demokratik düzenin zemininde hareket etmeyenler güçlendirilmektedir. Bunların neler yapabileceğini de Zwickauer terör örgütü gayet açık ispatlamış oldu. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmamasını samimiyetle isteyenler, tedbirlerini almalıdırlar. Bunun yolu da üslubun ve söylemin değişmesinden geçmektedir.”

[supsystic-social-sharing id="1"]