BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD): Aileler üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışılmamalı

11 Temmuz 2014

Almanya, 2007 yılından beri, aile birleşimi çerçevesinde Türkiye’den Almanya’da yaşayan eşlerinin yanına gelmek isteyen kişileri mecburi dil sınavına tabi tutmaktadır. Almanya’nın sözde zorunlu evliliklere mani olmak amacıyla koyduğu bu engel, bugüne dek sadece aile birleşimlerini engellemiş ve eşlerden birinin Türkiye’den Almanya’ya gelmesi söz konusu olduğunda çoğu kez evli insanların senelerce düzenli bir aile hayatı sürdürmelerine mani olmuştur.

“Bir kişinin dil bilgisinin yeterli olduğuna dair belgenin, kişinin kendi ülkesinde temin etmesinin istenmesi, şu ana kadar ne ölçülebilir bir şekilde ilgili kişilerin entegrasyonuna katkı sağlamıştır, ne de zorunlu evliliklere herhangi bir şekilde mani olmuştur. Uygulama daha ziyade genç insanların yeni evliliklerini yıkılma aşamasına getirmiştir ve uygulanan dil zorunluluğu sadece ve sadece, anayasayla korunmuş olan aile birleşimini engellemiştir.

ABAD ise, aldığı kararla aileler üzerinden siyasi çıkar sağlanmaya çalışılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bu tür uygulamalar, anayasayla sabit hakları ve uluslararası anlaşmaları ihlal etme pahasına, Almanya’ya göçün her türlü imkân kullanarak engellenmeye çalışıldığı sinyalini belli çevrelere vermeye yaramaktadır. ABAD’ın bu siyasi oyuna katılmaması ve aile birleşimini ‘aile yaşamını mümkün kılmak için vazgeçilmez bir unsur’ olarak görmesi memnuniyet vericidir. Bu kararla, kimi zaman yıllarca ayrı yaşamaya zorlanan ailelerin içler acısı durumlarının sona ereceğini ümit ediyoruz.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com