CUMA HUTBESİ

Bağışlanma Gecesi: Leyle-i Berât


22 Şubat 2024 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

!Muhterem Kardeşlerim 

On bir ayın sultanı ve gönüllerimize huzur vesilesi olan mübarek ramazan-ı şerif ayının gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki cumartesi günü, yani şaban ayının 15. gecesi, ramazanı müjdeleyen Berat Kandili’ni inşallah idrak edeceğiz. Arapçada günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamlarına gelen berat, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Allah’ın affının ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denmiştir. Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine binaen şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur.” 

Değerli Müminler!

İnsanlığın genel hâlini tasvir eden âyet-i kerîmede yüce Allah (c.c.) “Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içindedir. İman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.” diye buyurmaktadır. Biz insanlar, günah işlemenin kolay olduğu ve âdeta teşvik edildiği bir çağda, hata ve yanlışlardan münezzeh değiliz. Ne yazık ki hayatın günlük akışı içerisinde, cehalet ve gafletten kaynaklı günahlardan kendimizi korumakta zorlanabilmekteyiz. 

Aziz Müslümanlar!

Ancak, bir mümin Yüce Mevla’nın rahmet ve merhametinden asla ümidini kesmez. Hak Teâlâ Kur’ân-ı Azîmüşşân’da “Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: ‘Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’” diye buyurmaktadır. Bir hadis-i kudside ise “Rahmetim gazabımı geçmiştir.” diye buyurularak, Rahmân olan Allah’ın kullarına yönelik sonsuz merhametine dikkat çekilmiştir.

Kıymetli Cemaat!

Kıyamete kadar bizler için en güzel örnek olan Peygamberimiz; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamdetmekten âcizim.” şeklinde dua ederek, Allah’ın rahmetine sığınmıştır. Bizler de her daim ve özellikle Berat Gecesi gibi mübarek geceleri vesile kılarak Mevla’mızın merhametine iltica etmeliyiz. Bir yıl önce yüreklerimizi yakan, nice insanların bir gecede yoksul kaldığı, ailesini ve yakınlarını kaybettiği depremi hatırlayalım. Gazze’de dört aydan beri acımasızca bombadırmana tutulan ve en zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizi de unutmayalım. Doğu Türkistan’da soykırıma tabi tutulan kadın erkek, yaşlı genç demeden, sadece Müslüman oldukları için acımasızca katledilen kardeşlerimizi dualarımızda hatırlayalım. Onların kurtuluşu ve selameti için Berat Gecesi’nde duayı ihmal etmeyelim. İnsanoğlunun yarınlara dair bir garantisi yoktur. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmak için hâl ve hareketlerimizi muhasebe edelim. Allah’ın ve Efendimizin arzu ettiği Müslümanlar olalım. Ramazan ayı ve üç aylar buna vesile olsun.

 Rahmân ve Rahîm olan Mevla’mız, bu gece hürmetine tüm ümmet-i Muhammed’e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun.

1 İbn Mâce, İkâmet, 191

2 Asr suresi, 103, 1-3

3 En’âm suresi, 6:54

4 Buhârî; Tevhid 15, Bedi’ül’-Halk 1. Müslim; Tevbe 14,

5 Müslim, Salat, 222

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com