CUMA HUTBESİ

Berat Kandili

10 Mart 2022 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!  

On bir ayın sultanı ve gönüllerimize huzur vesilesi olan ramazan-ı şerifin gölgesi üzerimize düştü. Gelecek perşembe günü, şaban ayının 15. gecesi, ramazanı müjdeleyen Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Arapçada günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamlarına gelen berat, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Allah’ın affının ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denmiştir.

Değerli Müminler!

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilmiş yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz, bu gecenin bizlere şu şekilde aktarmıştır: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde de oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.’ nidasında bulunur.”[1]

Aziz Müslümanlar!

Biz insanlar hata ve yanlışlardan münezzeh değiliz. Ne yazık ki hayatın günlük akışı içerisinde, cahillik ve ihmalden kaynaklı günahlardan kendimizi korumakta zorlanmaktayız. Ancak, hiçbir mümin yüce Mevla’nın rahmet ve merhametinden asla ümidini kesmez. Hak Teâlâ Kur’ân-ı Azîmüşşân’da “Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[2] diye buyurmaktadır. Bir hadîs-i kutsîde ise “Rahmetim gazabımı geçmiştir.”[3] diye buyurularak, Rahmân olan Allah’ın kullarına yönelik sonsuz merhametine dikkat çekilmiştir.

Kıymetli Cemaat!

Kıyamete kadar bizler için en güzel örnek olan Peygamberimiz; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim.”[4] şeklinde dua ederek, Allah’ın rahmetine sığınmıştır. Bizler de her daim ve özellikle Berat Gecesi gibi mübarek geceleri vesile kılarak Mevlamızın merhametine iltica etmeliyiz. Onun güzel esmalarından, bağışlayıcı olan, çok affeden gibi manaları içeren “El-Afüvv” ismini bolca anmalıyız. Hak Teâlâ’nın, kapısına sığınan hiçbir kulu geri çevirmediğini aklımızda tutmalıyız.   

Kıymetli Kardeşlerim!

Berat Kandili akşamında aile ve çocuklarımızla birlikte gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek için camilere koşalım. Komşu ve arkadaşlarımızı, dost ve akrabalarımızı mutlaka arayalım. Mesajlarımızla kandil gecesi hakkında onları bilgilendirelim. Camilerimizdeki kandil programlarını kendilerine hatırlatıp  onları camiye davet etmeyi unutmayalım.

Rahmân ve Rahîm olan Mevlamız, bu gece hürmetine tüm ümmet-i Muhammed’e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun

[1] İbn Mâce, H. No: 1388

[2] En’âm suresi, 6:54

[3] Buhârî; Tevhid, 15, Bedi’ü’l-Halk, 1; Müslim, Tevbe, 14

[4] Müslim, Salât, 222

Hutbe-Berat Kandili

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com