Cuma Hutbesi

Hutbe: İlmin Önemi

11 Ağustos 2022
Mimber LambalarYüce dinimiz İslam’ın en çok önem verdiği hususlardan birisi de şüphesiz ki ilimdir. Dinimizin asli kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’de, ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, ilmin ve ilmî faaliyetlerin Kur’an mesajı bakımından değerini ortaya koymaktadır.

Hutbe: Nefsimizi Terbiye Etmek

04 Ağustos 2022
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Kardeşlerim!   Bütün varlığı yoktan var eden yüce Mevlamız, insanı beden ve ruhtan müteşekkil olarak yaratmıştır. Mahlukatın en şereflisi olan insan, her ne kadar bedenen en güzel surette yaratılmış olsa da, onu diğer yaratılmış olanlardan farklı kılan ruhi yapısıdır. Yüce Rabbimiz, insanın yaratılış süreciyle ilgili olarak; “Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için […]

Hutbe: Hicrî Yılbaşı 1444

28 Temmuz 2022
RahleCenâb-ı Haktan, Hicrî yılbaşının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, mazlum ve mağdur olan coğrafyaların barış ve esenliğe kavuştuğu günleri görmemizi niyaz ediyoruz.

Hutbe: Müminin Miracı Namaz

21 Temmuz 2022
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim!   Dinimiz islamın, en önemli şiarlarından birisi de kuşkusuz ki namazdır. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav): “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”[1] diye buyurmuştur. İslam’ın ve imanımızın […]

Hutbe: Tüketimde Mutedil Olmak

14 Temmuz 2022
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim!   İçinde bulunduğumuz çağda tüketmek toplumsal statü ve kimliğin bir göstergesi hâline gelmiş, modern iletişim araçları vasıtasıyla da bu yaşam tarzı âdeta meşrulaştırılmıştır. “Kazanıyorum, öyleyse dilediğim gibi tüketirim.” anlayışı her geçen gün bizi israfa, savurganlığa ve sorumsuzluğa sürüklemektedir. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl üretilen gıdaların üçte biri israf edilmekte, bu da yıllık […]

Bayram Hutbesi: Kurban Bayramı

08 Temmuz 2022
Mimber LambalarBeşeriyeti yoktan var edip hayat lütfeden Rabbimize hamdüsenalar olsun ki, bugün bizleri Kurban Bayramı’na kavuşturmuştur. Yüce dinimiz İslam’da, “Kurban” kelimesi kendisiyle Allah’a yaklaşılan şey anlamına gelir. Özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti, hemen hemen bütün dinlerde mevcut olup, farklı usul ve tarzlarda gerçekleştirilmektedir.

Hutbe: Allah’a Teslim Olmak

07 Temmuz 2022
Kur'an Tesbih YeşilHz. İbrâhim (a.s.), içinde yaşadığı putperest toplumun inanç sistemini ve tutumlarını sorguluyordu. Toplumun İlah kabul ederek taptığı bu varlıklar Hz. İbrâhim’i (a.s.) tatmin etmiyor, her vesileyle tefekküre devam ediyordu.