BASIN AÇIKLAMASI

Çocuklar için temel geçim güvencesi hakkındaki uzlaşma hayal kırıklığına sebep oldu

29 Ağustos 2023
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, çocuklar için temel geçim güvencesi (Kindergrundsicherung) konusunda uzlaşma sağlanması münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Federal Hükûmet, sosyal köken ile eğitim başarısını birbirinden bağımsızlaştırma ve tüm çocukların eşit katılımını sağlama fırsatını kaçırdı.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federal Hükûmet, eğitim başarısı ile sosyal statü arasındaki bağı kırmak, Almanya’daki tüm çocuklara eğitim yollarında en azından benzer başlangıç imkânı sağlamak için büyük bir fırsata sahipti. Ancak Hükûmet bu fırsatı değerlendirmedi. Sunulan uzlaşma ile sosyal köken eğitim başarısı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmaya devam edecek, düşük gelirli ailelerden gelen çocuklar okulda ve dolayısıyla daha sonra işgücü piyasasında dezavantajlı durumlarını sürdürecekler. Eşit ve daha fazla katılımdan dışlanma durumlarında bir değişiklik olmayacak.

Temel çocuk geçim güvencesi için zikredilen meblağlar, silahlanma gibi diğer bütçe kalemleriyle karşılaştırıldığında, gelecek nesillere verilen önemin ne boyutta olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta dillendirilen 10 milyar avronun üzerindeki meblağ 2,4 milyara düşmüştür. Kaldı ki bunun ne kadarının yoksul çocuklara ulaşacağı da henüz belli değildir.

Bu politikayı dar görüşlülük ve popülizmden başka şekilde tanımlamak mümkün değildir. Zira bu uzlaşmada, temel çocuk geçim güvencesini bir pasaport ve köken sorunu hâline getiren tutumların hâkim olması vicdanları yaralamıştır. Hayal kırıklığına sebebiyet veren bu tutum bizim dünyaya ve insanlığa bakışımızla bağdaşmamaktadır. İslam toplumunun mevcut Federal Hükûmet’ten beklentileri çok daha fazlaydı, bu nedenle yaşadıkları hayal kırıklığı da o denli büyük oldu.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com