Cemiyet Haberleri

Dışilişkiler Kursu’nun üçüncü buluşması gerçekleşti

12 Mayıs 2011

KFÖ katılımcıları gezi yapmak üzere Köln'deki Dom'un önünde buluşarak, Köln'de Hristiyanlığın izleri ve başlangıcı üzerine bilgilenme imkanı buldular. 

Dom gezisi rehberi Köln'de “Roma dönemine ait birçok kilise olmasına rağmen, heybetli yeni bir kilise için, yani Dom için yer açtılar” sözleri ile gezisini başlattı. Kilisenin içerisinde yapılan gezide Gotik tarzda inşa edilen Katolik Kilisesi Dom'un başlangıcından bitişine kadar tarihi ve  sanatsal özellikleri, bunların anlamı üzerine bilgiler verildi. Gezide Dom'un Hristiyan inancına mensup insanlar için geçmişteki ve bugünkü önemi üzerine de duruldu.

Dom gezisinin ardından IGMG Genel Merkezi'ne geçilerek toplantıya devam edildi. Köln Başpiskoposluğu'ndan Edith Schlesinger, “Hristiyanlığın toplum bağlamındaki hedefleri” konulu bir sunum yaparken, böylece son KFÖ toplantısının konusu olan “Din Meselesi”ne devam edilmiş oldu.

Sunumunun girişinde konu ile ilgili temel tanımlamalara değinen Schlesinger, yapacağı sunumun Roma Katolik Kilisesi'nin bakış açısından olacağına vurgu yaptı. “Konsil”, “Havari” ve “Din-İncil” kavramlarına açıklık getirdi. “Hristiyanlığın somut hedefleri” nin belirlenmesi sorunsalına değinen Schlesinger, “Hristiyanlık esasen bir fikir binasıdır. Bu nedenle 'somut' kavramı sorunludur.  Somut bir 'Hristiyanlıktan' söz etmek de zor” dedi.

      

Genel anlamda “Kilise” konusunu ele alan Edith Schlesinger, katılımcıları kurum olarak kilise ve cemaat olarak kilise ayrımı konusunda aydınlatırken, “Kilise, Hristiyanlığın taşıyıcısıdır. Burada özne olarak kiliseden sözediyoruz, bir bina olarak değil, çünkü esasen her kişi tek başına bir kilisedir” şeklinde konuştu.

Tarihte varolan farklı din anlayışlarına da da değinen Schlesinger, “Halkın hükümdarların dinlerini benimsedikleri zamanlar vardı. Bugün ise din özgürlüğü tamamen farklı şekilde anlaşılıyor. Bugün halen kilisenin kendisi hakkında öz eleştiri içeren beyanları var. Geçmişte böyle bir şey düşünülemezdi” ifadelerinde bulundu.  

Schlesinger son olarak kilisenin tutumu ve buradan çıkarılan hedefler konusunda değindi ve iki konuda ayırıma gitti. Bir yandan temel kaynaklar olan Kutsal Kitap, “Hristiyanlar için İncil'in kendisi kadar önemli olan” Konsiller, Hristiyanlık öğretisi ve Papa'nın bir konudaki değerlendirmesi (Eksilika) gibi hususlara değindi.

Öte yandan kilisenin “dünya” ile ilişkilerine de değinirken, farklı toplumsal gelişmelere de atıfta bulundu. “Nazi döneminin şoku, kilisenin yapması gereken ve yapmak istediği yeni bir anlayışın oluşmasına neden oldu” diyen Schlesinger devamında “Kilise toplumsal katmanlar tarafından yönlendirilmeli. Bu şu anlama geliyor, aşağıdan yukarı kendiliğinden oluşmuş organizasyonlar gerekli. Amaç da toplumun refahı olmalı” şeklinde konuştu. Schlesinger bu bağlamda “sadece dindar, iyi kalpli olmak yetmiyor”  derken, Hristiyan'ın fahri olarak hizmet etmesi ve topluma katılması ve buna topluma kurumsal olarak etkide bulunmasının da dahil olduğunu söyledi.

      

Son iki yüzyıllık dönemdeki gelişmeler ve kilisenin 2. Vatikan Konsili'nin ardından şu anki durumu hakkında konuşan Schlesinger, sözkonusu konsilden çıkan, “kadim doğmanın değiştirilemez, fakat zamana uydurulabileceği” kararı ile bilindiğini ifade etti. Sunumuna ise şu dikkat çekici ifadelerle son verdi “Kilise sürekli reforme edilen ve yenilenen bir kurumdur.” Sunumun ardından soru kısmına geçildi.

Verilen aranın ardından IGMG Hac ve Umre Sorumluları Hakkı Çiftçi ve Cengiz Dağdeviren'in katıldıkları umre gecesi yapıldı. Burada iki hafta önce yapılan umre seyahatinde bulunan katılımcılar tecrübeleri ve hatıralarını anlattılar.

Pazar günü ise katılımcılar farklı çalışma gruplarında çalışmalarına devam ettiler. “Dışilişkiler çalışmalarında metin yazma” başlıklı çalışma grubu “Basın açıklaması nasıl yazılır?” konusu üzerinde çalıştı. Grup içinde yapılan çalışmaların üzerine yapılan müzakerelerin ardından basın açıklamaları, broşür, el ilanları ve basın dosyası vb. çalışmaların nasıl yapılacağı üzerine bir sunum gerçekleştirildi.

     

“Dışilişkiler çalışmalarında medya” konulu grupta ise sosyal paylaşım ağları Facebook ve Twitter konuları işlendi. Bu tür teknik imkanların cami cemiyetlerinin dışilişkiler çalışmalarında nasıl kullanılacağı örnekler üzerinden anlatıldı.

“Camide dışilişkiler çalışması” grubunda ise yazılı medya oluşturma ve kullanımı üzerinde duruldu. Katılımcıların hazırladıkları yayınlar üzerine konuşulmasının ardından yazılı medyaya giriş konulu bir sunum gerçekleştirildi. (fa)

 3. Treffen des Kurses für Öffentlichkeitsarbeit

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com