BASIN AÇIKLAMASI

Ders kitaplarında çeşitlilik normal olmalı

23 Mart 2021
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş MIDEM’in gerçekleştirdiği “Göç ve Uyum Müfredat Araştırması” isimli bilimsel araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmada ortaya çıkan sonuca göre Almanya’daki okul müfredatlarında göç ve uyum konusu gerçek hayattaki durum ile örtüşmüyor. Ayrıca göçmenler ve Müslümanlar bu müfredatlarda sorunlu tipler olarak yansıtılıyor, ırkçı ön yargılar pekiştiriliyor. Konuya dair “Ders kitapları genel itibarıyla kültürel ve dinî çeşitliliği sorunlu bir biçimde ele alıyor. Bunun artık değişmesi gerekiyor.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar bizim de gözlemlediğimiz bir durumu doğrular nitelikte. Okullarda işlenen derslerle alakalı olarak bizlere hem öğrencilerden hem de velilerinden çok sayıda şikâyet mesajı ulaşıyor. Göç, İslam veya kültürel farklılıklar derslerde genel olarak çatışmalar ve krizler bağlamında ele alınıyor. Müslüman öğrencilerin dinî inançlarının öğretmenler tarafından alaya alınması da yine sıklıkla karşılaşılan bir durum. Ders kitapları da bu duruma olumsuz katkı sağlıyor, hatta çoğu zaman bunlara zemin hazırlıyor.

Öğrencilerin veya velilerinin çok büyük bir kısmı okulda kendi aleyhlerine neticeleri olacağı endişesiyle resmî bir şikâyette bulunmaktan imtina ediyorlar. Özellikle de çocukların kötü notlarla ‘cezalandırılacağı’ korkusu ağır basıyor.

Bu arka plandan hareketle, araştırma sahiplerinin tavsiye kararlarına harfi harfine katılıyoruz: Kültürel ve dinî çeşitlilik konusu müfredatlara daha güçlü şekilde alınmalı; müfredat komisyonları oluşturulurken üyelerin seçiminde daha fazla çeşitlilik olmalı; öğretmenler kültürel ve dinî çeşitlilik hakkında mecburi eğitime ve tekâmül eğitimlerine tabi tutulmalı.

Bu vesileyle, Müslüman öğretmenlere uyguladıkları başörtüsü yasaklarını eleştirel bir şekilde tekrar ele almaları konusunda bütün eyaletlere çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca Almanya’daki eyaletlerin birçoğunda inanca dayalı İslam din dersi ya hiç verilmiyor ya da buna alternatif olarak, anayasa hukuku açısından sorunlu bir şekilde İslam bilgisi dersi verilmesi için model çalışmaları yapılıyor. Bu ‘ara’ yollar ve sözde çözümler Müslüman öğrencilere okullarda eşit davranılmamasına katkı sağlıyor ve olumsuz basmakalıp yargıları destekliyor.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com