BASIN AÇIKLAMASI

Etik değerler ve insan onurunun üstün olduğu bir mülteci politikası istiyoruz

03 Şubat 2021
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Bosna Hersek ve Yunanistan’da bulunan mülteci kamplarındaki kötü yaşam koşulları münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Avrupa’nın etik değerler ve insan onuruna dayalı bir mülteci politikası takip etmesi gerekir, bunun tam aksini değil.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bosna Hersek ve Yunanistan’da bulunan mülteci kamplarındaki durum içler acısı, yaşam koşulları insan onuruyla bağdaşmayacak seviyede. Kadınlar ve çocuklar bu sert kış koşullarında delik deşik çadırlar içerisinde, ısınma imkânı bulunmadan barınmaya çalışıyorlar. Sıhhi tesisatlar da diğer temel donanımlar da en ilkel koşullarda. İnsanlar buralarda en zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyorlar.

Kamplardaki bu durum ise yeni değil, aylardan beri devam ediyor. Anlaşılan sorumlular bu insanların durumlarını iyileştirmek için bir sebep göremiyorlar. Hatta insanlar Avrupa’ya gelmekten çekinsinler diye bu kamplardaki insanlık dışı şartların bilerek oluşturulduğu kanaati her geçen gün güçleniyor. Eğer bu doğru ise -ki öyle görünüyor- sorumlular utançlarından yerin dibine girmelidirler.

Bu kamplarda yalnızca insanların en temel hakları ellerinden alınmıyor, ayrıca Avrupa kendi değerlerini de kendi elleriyle yerle bir ediyor. Mülteci siyaseti ve dış ilişkilerle alakalı mülahazalar hem Avrupa hem de dünyadaki toplumsal barış ve birlikteliğin temini için hayati önem taşıyan her türlü etik ve insani değerin üstünde tutuluyor. Bu yüzden Avrupa Birliği’ne ve üye ülkelerin her bir ferdine bu utanç verici siyasetten yüz çevirme; etik değerler ve insan onurunu temel alan bir siyasete yönelme çağrısında bulunuyoruz.”