Cemiyet Haberleri

Gezi Parkı Olayları İçin Kamuoyuna Duyuru

07 Haziran 2013

Bizler, aşağıda isimleri yer alan Avrupa’da faaliyet gösteren kuruluşlar olarak, en ufak bir ayırım yapmadan huzur, refah, adalet ve insani dayanışmanın hakim olduğu toplumlarda özgürce yaşanmasını arzu eden duruşumuzla, dünyanın neresinde olursa olsun, neticesi toplumsal tedirginlik ve kargaşaya sebep olan, can ve mal güvenliğini tehdit eden medeni dünyamızdaki şiddet olayları karşısında derinden kaygılanmaktayız. 

Başta Türkiye kökenli insanımıza hizmet eden kuruluşlar olarak, Türkiye ile sahip olduğumuz canlı akrabalık, kültür ve tarihî aidiyet ilişkilerimiz nedeniyledir ki, farklı din ve etnik kökene sahip toplum kesimlerinin asırlardır bir arada yaşamış oldukları, kaynaşmış oldukları bir ülkede yaşanan her türlü kargaşa ve toplumsal huzura kasteden şiddet olayları bizleri endişelendirmektedir.

Demokrasilerde hak aramanın ve var olan yanlışlara muhalefet etmenin şiddet dışında meşru yolları olduğunu, ülkemizdeki huzur ve sükuna kasteden şiddet eylemlerinin bir arada yaşama kültürüne zarar verdiğini ve bunların demokratik kazanımlarla genişleyen özgürlükler alanına da müdahele anlamına geldiğini ifade etmek isteriz.

Umudumuz, durumun bir an önce düzelebilmesi adına ilgili tüm aktör ve kurumların birlikte, herkesçe kabul edilebilir bir sonuca varabilmeleridir. Bundan dolayı herkesi gerek Türkiye’de, gerek insanımızın en yoğun yaşadığı Almanya’da toplumsal huzura aktif bir şekilde katkı sağlamak adına sağduyulu olmaya ve itidale davet ediyoruz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com