CUMA HUTBESİ

Günah Gizli de Olsa Günahtır!

04 Eylül 2015
Muhterem Mü’minler!

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, yaptığımız amellerin günah olup olmadığını sorgulamak hiç aklımıza gelmiyor. Bunu bırakın, günahlar ve günahlara çağrı meşru görülüyor. Günahı açıktan işlemekten çekinenler ise, gizili yapıldığında bir sakıncası olamayacağı gibi bir hataya düşüyorlar. Bu aslında şeytanın yolundan bilerek ya da bilmeyerek gidenlerin kendilerini aldatmasından başka bir şey değildir. Çünkü hiç bir düşünce ve eylem gizli de yapılmış olsa Allah’a saklı kalmayacaktır. Hiç bir güç, bu gizli günahları Allah’ın bilmesine engel olamayacaktır.

Aziz Kardeşlerim!
Bu durumda Allah’ın emir ve çağrısına kulak asıp, gizliden gizliye işleyegeldiğimiz, kendimizin de başkalarının da dinen hoş göremeyeceği eylemleri yapmaktan, bu davranışlarda bulunmaktan vaz geçmek en hayırlısıdır. O zaman, önümüze çıkıp bizi doğru yola götürdüğü yalanı ile yolumuzdan sapıtan ve sevine sevine el oğuşturan Şeytan’ı çatlatacağımız andır. Ve yine, işte o an, yani şeytanı çatlattığımız an, Yüce Rabbimizin rızasına kavuşma anıdır.

Ey Cemaat! 
Rabbimiz olan Allah (c.c.), bizleri, gizli de olsa günahlara bulaşmayı terketmeye çağırmakta ve bunun karşılığında cezalandırılacağımızı da bildirmektedir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.”[1]

Yüce Rabbimiz, malın, servetin, mülkün, iktidarın ve makamın kişiye hiç bir fayda vermeyeceği ahiret gününde, kurtuluşa erecek olanın da, o gün tek zenginliğin de günahlarla kirlenmemiş temiz bir fıtrat, güzel bir ahlak olduğunu da haber vermektedir. O gün insanlar kendilerinden ve Rabbimizden utanacaklardır. Ancak bize “(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”[2] diye dua etmek gerekecektir. Ancak, bu duamız, amelimiz ile kuvvetlendirilmeli, aslına bakılırsa, amelimiz duamızdan önce gelmelidir. Çünkü “O gün ki, ne mal fayda verir ne oğullar!” “Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.”[3]

Değerli Müslümanlar!
Şurasını aklımızdan asla çıkarmayalım. Bilelim ki, günah sayılan her türlü, amel, fiil, davranış ve sözün içinde insanı Allah’tan uzaklaştırıcı veya Allah’ı unutturucu bir özellik vardır. Bu özellikleri sebebiyle günahlar, kişide gaflete, yoldan sapmaya sebeb olur, haramları helâl sayma hastalığı başlar. Öte yandan, günah işlemekte israrcı olan kişinin kalbi katılaşır, dinî sorumluluklara karşı duyarlılığı zayıflar ve neticede Allah’ı ve ahireti unutacak bir noktaya gelir.

Muhterem Müslümanlar! 
Allah’ın kendisini her an görüp gözettiğini düşünen ve yaptığı her şeyin hesabını bir gün vereceğine inanan takva sahibi bir mü’minin, ister gizli ve isterse açık olsun, Allah’ın razı olmayacağı söz ve davranışları sergilemesi düşünülemez. Sevgili Peygamberimiz bizlere her nerede olursak olalım, Allah’a karşı saygılı olmamızı öğütlediği hadis-i şeriflerinde, yaptığımız kötülüklerin ardından bunların günahını silecek iyilikler yapmamızı da tavsiye buyurmaktadır.[4]

Ayrıca, Peygamber Efendimiz, vicdanımızla baş başa kaldığımızda iyiliği ve günahı şöyle tesbit edebileceğimizi bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: “İyilik, ahlakınızın en güzel olmasıdır. Günah da, vicdanınızı rahatsız eden ve başkalarının bilmesini kerih gördüğünüz amellerdir.”[5]

Allah açığından, gizlisinden tüm günahlardan sakınmayı nasib eylesin!

[1] En’âm suresi, 6:120
[2] Şua’râ suresi, 26:87
[3] Şua’râ suresi, 26:88-89
[4] Tirmizî. Birr, 93, H. No: 1987
[5] Müslim. Birr, 16. H. No: 6195

 

 

Hutbe: Günah Gizli De Olsa Günahtır!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com