Hakkımızda

Genel Merkez Yapılanması

Genel Başkan başkanlığında toplanan ve Genel Sekreter, Teşkilatlanma Başkanı, Mali İşler Başkanı, İrşad Başkanı, Eğitim Başkanı, Kadınlar Teşkilatı Başkanı, Gençlik Teşkilatı Başkanı, Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı olmak üzere sekiz ayrı birim başkanından ve Genel Başkan Danışmanlarından oluşan Başkanlık Divanı, IGMG’nin en üst karar ve yönetim organıdır. Başkanlık Divanı’nın ardından alınan kararları, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde icraatla görevli Merkez Yürütme Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nda bulunan birim başkanlarının yanı sıra, Genel Sekreterlik, İrşad ve Teşkilatlanma birimlerinin başkan yardımcıları, Sosyal Hizmetler Başkanı, Hac-Umre ve Seyahat Başkanı, Muhasebe Başkanı, Personel Daire ve İdari İşler Başkanı, Teftiş Başkanı ve Üniversiteliler Başkanı bulunur.

IGMG birimleri farklı alanlara ve farklı kitlelere yönelik sunulan hizmetlere göre oluşturulmuştur, söz konusu birimler kendi bünyelerinde müteşekkil bulunan alt birimleriyle birlikte çalışmalarını sürdürür.

Merkez Yürütme Kurulu

Merkez Yürütme Kurulu

Teşkilat Yapılanması

IGMG’nin hizmetleri yapılacak olan çalışmalara göre, Genel Merkez, bölge ve şube hiyerarşisi kapsamında gerçekleştirilir. Teşkilatın en küçük organize birimi, yerel camilerdir. Camiler, günlük ibadetlerin yerine getirilmesi için temel ihtiyaçları giderdiği ve dinî hizmetleri en kapsamlı bir biçimde yürüttüğü gibi, eğitimsel ve sosyal alanlarda verdiği pek çok hizmetin yanı sıra, Kadınlar, Gençlik ve Kadınlar Gençlik Teşkilatları ile ilgili hedef grubun özel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetler verir.

IGMG cami hizmetlerini, Almanya başta olmak üzere, Fransa, İsviçre, İtalya, Avusturya, Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve İngiltere’de, ayrıca Kanada ve Avustralya’da sürdürür. Yapısal olarak şubeler, bölge teşkilatlarına bağlı olarak çalışır. IGMG, 15’i Almanya’da olmak üzere toplam 35 bölge teşkilatı ile hizmet verir.

Bölge teşkilatları, bir taraftan Genel Merkez ile şubeler arasında irtibatı sağlarken, eş zamanlı olarak kendilerine bağlı şubelerin çalışmalarını koordine eder. Bunun yanı sıra bölge teşkilatları, özellikle irşad ve eğitim hizmetlerinin koordinesinden ve kültürel programların sunulmasından sorumludur. Genel Merkez teşkilatın gerek yerel, gerekse bölgesel tüm hizmetlerinin koordine edilmesini sağlar ve genel çalışma programları hazırlayarak, temel konularda stratejiler belirler.

Yediden yetmişe geniş kitlelere ulaştırılan IGMG çalışmalarının planlanıp, projelendirilerek en küçük yapılar olan şubelere değin ulaştırılmasının takibi Genel Merkez tarafından gerçekleştirilir. Böylelikle, bölge ve şubelerin verdiği irşad ve eğitim hizmetlerinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde azami bir standardın oluşması sağlanır. Bunun haricinde Genel Merkez, bölge ve şubelerin tek başlarına yerine getiremeyecekleri hizmetleri, yine bölgelerin desteği ile verir. Özellikle hac, umre, kurban, fitre ve zekât organizeleri, namaz vakitlerini bildiren Hicret Takvimi bu hizmetler arasında yer alır. Defin işlemlerinin dayanışma hâlinde yapılması için oluşturulan cenaze hizmetleri ile, imamların tayin ve eğitimleri de Genel Merkez tarafından yapılır. Genel Merkez aynı zamanda dinî, kültürel ve sosyal konuları inceleyen kitapların okuyucuya sunulduğu bir Kitap Kulübü ile de kitapseverlerle buluşur.

IGMG, 304’ü Almanya’da olmak üzere 518 cami ile faaliyet göstermektedir. Bu şubelere, ülke ve bölgelere göre farklılık arz eden sayıda
kadın, gençlik, öğrenci, eğitim, kültür ve spor dernekleri de eklenince, IGMG, toplam olarak 2330 şube ve 127.000 üyesi ile hizmet vermektedir. Cuma namazına katılan cemaat hesaba katıldığında IGMG, 350 bin kişilik bir cemaate sahiptir.

Geri git.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com