Cemiyet Haberleri

Hollanda’da 9 federasyon başkanı “Töre’ye dayalı şiddete karşı” protokol imzaladı

07 Aralık 2008

Hollanda genelinde 250 kuruluşu temsil eden ve 9 federasyondan meydana gelen IOT Başkanı Emin Ateş, toplantıda bir konuşma yaptı.  Ateş konuşmasında, danışma kurumunun dinî ve sosyal hizmetler veren ve Türk göçmenleri içindeki her türlü akımı temsil ettiğini hatırlattı. “Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu nedenle ülkedeki problemlerin çözümlenmesinde katkıda bulunmakla yükümlüyüz”, diyen Ateş sözlerine “Bu problemi çözerken birbirlerimizi karalayarak değil, bilakis, hep birlikte sorumluluklarımızın farkına vararak çözüm arayacağız” şeklinde devam etti.

Toplantıya katılan federasyon başkanları, ayrı ayrı söz alarak federasyonlarının yaptığı çalışmalardan örnekler verdi.  Daha sonra da “Hep birlikte töre şiddetine karşı” başlıklı protokol imzalandı.

Protokolu imzalayan federasyon başkanları şunlar: TICF Türk İslam Kültür Federasyonu Başkanı Kasım Akdemir; NIF Hollanda İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Yaramış; SICN İslam Merkezi Vakfı Başkan Fikri Demirtaş; HTİB Türkiyeli İşçiler Birliği Başkanı Mustafa Ayrancı; HTİKB Hollanda Türk İslam Kuruluşlar Birliği Başkanı Güven Çini; HTSKF Türk Spor ve Kültür Federasyonu Başkanı Sabri Kenan Bağcı; HTKB Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği Başkanı Nihal Doğan; DSDF Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu Başkanı Ertuğrul Gültekin ve HAK-DER Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı Mahmut İnci

Önceki Bakan bayan Vogelar'ın kendi partisi tarafından görevden alınmasının ardından 14 Kasım'da göreve gelen Bakan Van der Laan bu vesile ile ilk kez göçmen Türklere yönelik bir hitabette bulundu. Federasyon başkanlarına bu samimiyetlerinden dolayı teşekkür eden bakan Van der Laan, bu imza hareketinin çok sevindirici bir adım olduğunu belirterek, bu konuda yapılacak çalışmaları desteklemeleri için belediyelere  direktif vereceğini bildirdi.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Enschede, Eindhoven, Tilbur, Almelo en Hegelo Belediye Başkanları, 2009 yılında konuya ilişkin somut planlar yapacak. Bakan Van der Laan, töre cinayetlerine karşı okullarda çocukların daha bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla iki bölgesel eğitim merkezinde bir projenin uygulandığını söyledi.

IOT Başkanı Ateş de bakan Van der Laan'a, federasyon başkanlarınca imzalanan çerçevelenmiş protokol örneğini verdi.

IOT'a bağlı federasyonların imzaladığı protokol şöyle:

Töre bağlantılı şiddet olaylarıyla mücadele katılım protokolü

1. Anlayış değişikliği
“¢ Bireylerin kendi kaderini belirleme hakkının ihlal edildiğini kabullenmek
“¢ Töre/namus bağlantılı şiddette olan tabuları yıkmak
“¢ Kişileri bilinçlendirerek, haklarındaki dedikoduların etkisini azaltmak
“¢ Anlayış değişikliği ve alternatif davranış biçimleri geliştirilmesini desteklemek

2. Potansiyel mağdurları güçlendirmek
“¢ Potansiyel mağdurları bilinçlendirerek, harekete geçmeleri için cesaretlendirmek
“¢ Potansiyel mağdurların sosyal, eğitim, ekonomik ve hukuksal konumlarını güçlendirmek

3. Güvenlik ve korunma
“¢ Belediye, polis, kadın sığınma evleri ve diğer yardım kuruluşları arasında güvene dayalı ilişkiler kurmak
“¢ Potansiyel mağdurları suç duyurusuna hazırlamak
“¢ Korunma ve sığınma imkanları konusunda bilgilendirmek

4. Yerel yardım kuruluşları ile işbirliği yapmak
“¢ Yerel yardım kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve belediye, polis, kadın sığınma evleri ve diğer yardım kuruluşları ile sürdürülebilir işbirliği yapmak
“¢ Gelişmeler hakkında etkin yönetici ve siyasileri bilgilendirerek, politikaların oluşumuna katkıda bulunmak.(ib)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com