BASIN AÇIKLAMASI

Holokost Kurbanlarını Anma Günü: Anma kültürünü çocuklarımıza da aktaralım

25 Ocak 2013

”27 Ocak 2013, nasyonal sosyalizmin hüküm sürdüğü dönemde, totaliter bir rejim 

tarafından tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hakları gasp edilen, zulmedilen 

ve öldürelen insanları anma  günüdür.  Bu münasebetle resmî binalara  bayraklar

asılacak ve bayraklar yarıya indirilecektir.  Günümüzdeki aşırı sağcılığı, yabancı 

düşmanlığını ve antisemitizmi konu edinen birçok  etkinliğin düzenlenmesi, artık bir 

anma kültürünün yerleşmiş olduğuna işaret etmektedir.

Bundan çıkan sonuç ise açıktır; geçmişin anısını diri  tutmak herkesin ortak 

sorumluluğudur.  Aşırı sağcılara izin verildiğinde, neler yapabileceklerini  özellikle 

bugünlerde kendi gözümüzle de gördük. Geçmişte yapılan hatalardan ibret alabilmek 

ve her türlü ırkçı tehdit ve tehlikeye karşı kararlı ve kalıcı bir şekilde önlem alabilmek 

için, geçmişte yaşananları sürekli suretle hatırlamak  zorundayız. Bu sebeple  anma 

gününü bir fırsat bilip, hatırlama  kültürünü çocuklarımıza da  aktarmamız 

gerekmektedir.”