CUMA HUTBESİ

Hutbe – Çeyrek Asırlık Bir Hizmet: Kurban Kampanyamız

09 Ekim 2009

Muhterem Müslümanlar,

Ramazan Ayı’nı hayır ve bereketlerle geride bıraktığımız bu günlerde dinimizin bizden istediği yeni bazı ibadetlerin mevsiminin gölgesinin üstümüze düştüğü günlerdeyiz. Bu önemli ibadetlerin başında hac ibadetimiz gelir. Bu sene hac yapmak üzere niyetlenmiş olan kardeşlerimiz son hazırlıklarını tamamlamak üzeredirler. Bir süre sonra Ka’be’ye doğru akmaya başlayacaklardır. Cenab-ı Hak, bu kardeşlerimizin hac ve umrelerini hem kolay kılsın hem de onlardan kabul buyursun. Bu mevsimin diğer önemli bir ibadeti ise, ümmet dayanışmasının en muazzam örneği olan kurban ibadetimizdir. İsteseydi canlarını bile Rablerinin rızası için feda edebilecek müminlerin, mallarından bir kısmını feda ederek, hem ibadetlerini ifa ettikleri hem de ümmet dayanışmasının en çarpıcı örneğini sergiledikleri kurban ibadetinin iklimi içerisindeyiz. Kurbana “hayvan telefi” diye bakanlar yanılırlar. Çünkü kesilen her bir kurban, imanı tazeler, insanı Rabbine daha yaklaştırır, eldeki malların şükrü olur, insanlığın kardeşliğine kardeşlik katar. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz (cc): “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!” [22:35][22:36])

 

Muhterem kardeşlerim,

Kurban kesen kimse Zekat ibadetinde olduğu gibi Allah tarafından kendisine ihsan edilen mallarının şükrünü eda etmiş olur. Karşılığında ise Allah’ın rızasını ve ebedi cennet nimetlerini elde etmiş olur. Halbuki asıl mal sahibi olan Allah’tır. İnsan o mallara vekillik yapmaktadır. Ancak keremi bol olan Allah kendi malından yine kendisinin rızası için yapılan ibadetlere sevap vererek kullarını ikinci defa nimetlere boğmaktadır. Bunun böyle olduğuna inanan insanın zekat vermekten, kurban kesmekten uzak kalması mümkün olamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz (sas): “Kim kurban kesecek kadar mali imkana sahip olur da kurban kesmezse, namazgahımıza yaklaşmasın“(İbn Mace) buyurarak kulun elindeki emanete ihanet etmemesini biraz da sert bir ifade ile uyarmıştır. Buna göre hali vakti müsait olan her Müslüman, bir ibadet olarak kurbanını kesecek ve ibadeti eda edecektir.

 

Değerli kardeşlerim,

Allah’ın kullarından yerine getirmelerini istediği ibadetlerin, birer ibadet olmalarının yanında bir de hikmetleri vardır. Kurban ibadetinin hikmetlerinden biri de kurban kesmeye gücü yetmeyen insanlara bu kurban etlerinin ikram edilmesi ile ihtiyaç içindeki insanların az da olsa rahatlatılması ve onlara kardeşlik mesajlarının ulaştırılmasıdır. Kurban kesmek kişinin şahsi ibadetini yerine getirmekten ibaret olmasına rağmen, kurbanın bu dayanışma yönü düşünüldüğü zaman evrensel bir ibadet olduğu kolayca anlaşılır. Küçülen bir dünyada yaşadığımız günümüzde, böyle bir hikmeti sinesinde barındıran bu ibadetin, daha yaygın hale getirilmesi onun etkisini daha da artıracaktır. Bunun yolu ise yaygın ve düzgün bir organize ile bu ibadeti yerine getirmektir. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır“ düsturu ile çalışan ve bu sene 25. Kurban Kampanyası’nı gerçekleştirecek olan Teşkilatımız, bu hizmeti de -el-hamdulillah- layıkı vechile ifa etmektedir. Kurban Bayramı’na uzunca bir zaman olmasına rağmen, daha bugünden konuyu dikkatlerinize sunmamızın sebebi, çeyrek asırdır yerine getirdiğimiz bu hayırlı organizenin daha da verimli ve düzenli olması için gereken hazırlıkları yapmamız ve işi tesadüfe bırakmamamız içindir. Her teşkilatımız şimdiden ekibini oluşturmalı, sadece cami üyelerimizin değil, bizim aracılığımıza ihtiyacı olan her Müslüman kardeşimizin, gerekiyorsa evlerine kadar gitmeli, kurbanlarını almalı ve onların vekilleri olmalıdır. Bu suretle Kurban Kampanyamızın 25. yılında en az yüzbin kurban toplanarak IGMG kurban görevlilerinin yollarını bekleyen kardeşlerimizin umutlarına umut katılmalıdır. Unutmayalım “Aç insanların arasında tok gecelemek Müslümanların şiarı” değildir.    

 

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com