CUMA HUTBESİ

Hutbe – Örnek insan olmak

19 Ekim 2012

Muhterem Müslümanlar!

Asırlar boyu duruş ve düşünceleriyle topluma öncülük eden birçok insan vardır. Onları hatırlamamızın sebebi elbette seçkin vasıflarıdır. Zira onları haksızlığın karşısında eğilip bükülmeyen ve adaletsizliklere asla boyun eğmeyen duruşları, zayıfları koruyan, kimsesizlere sahip çıkan, fakirleri onurlandıran tavır ve davranışlarıyla tanıyoruz. Bu bahtiyar insanlar, evvelâ sahih bir iman, salih amel, ilim ve seçkin ahlak sahibi olmayı başarmış kimselerdir. Hepsinin ortak özelliği; ciddi bir nefis terbiyesinden geçmiş olmaları ve mücadeleci ruhlarıdır.

Değerli Kardeşlerim!

Yakın geçmişimizde bunun tipik bir örneği de merhum Aliya İzzetbegoviç’tir. 19 Ekim 2003 tarihinde Hakk’ın rahmetine uğurladığımız bu hikmet âbidesi, bilge, onurlu ve şahsiyetli devlet adamı, kendisini özgürlüğe adamış, mücadelesi ve kararlılığı ile Müslümanların onurunu daima yükseltmiştir. Duruşuyla, bilgisiyle, metanet ve direnişiyle haksızlıklarla mücadele etmiş, tebaasına gösterdiği adalet ve şefkatiyle gönüllerde taht kurmuş, insanlığın dikkatini İslamiyete çevirmiş, bir erdem ve fazilet numunesi olmuştur.

Tarih boyunca Allah rızası için insanlara hizmet eden önderlere bakıldığı zaman, onları başarıya sevk eden pek çok sırlar vardır. Bunların temelinde iman, Allah’a duydukları güven, ümitle yaşamak, sabretmek, yılmamak, her gün artan bir azimle çalışmak, davasına karşı aşk ve şevk beslemek, karşılık beklemeden ihlas ile çalışmak gibi üstün meziyetlere sahip olmaları örnek gösterilebilir. Bugün bizler bu insanlardan ders almalı, hayatımıza yeniden yön vermeliyiz.

Muhterem Müslümanlar!

Bir toplumun kaderi elbette insanların, basiretleri, özverili olmaları, fedakarlıkları ve sadakatleri ölçüsüyle belirlenir. Başarıya namzed bir topluma gereken, en başta kendi içlerinden “kanaat önderleri” denilen şahsiyetleri yetiştirmeleri ve kurumlar oluşturmalarıdır.

Rabbimiz bir âyet-i kerîme’de şöyle buyurmaktadır: Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez.” (Râd Sûresi, [13:11]) Bu âyette ancak insanların kendilerini ve toplumlarını bilinçli bir şekilde değiştirdikleri takdirde Allah’ın o insanların ve toplumların geleceğini değiştireceğini vaadediyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’de “Ümme­timden bir topluluk kendilerine Allah’ın emri gelinceye kadar hak üzerinde birbirine yardım edici olmakta de­vam edecek ve bunlar dâima galip geleceklerdir” (Buhârî, İ’tisâm, 7311) buyurarak, İslam ümmeti içerisinde kıyamet gününe kadar bu düstura göre yaşayan şahsiyetler bulunacağı müjdesini vermiştir. Bugün dağınık vaziyette bulunan İslam toplumunu bu mefkûrede birleştirecek, İslam’ın izzetini hal ve tavrıyla sembolleştirecek örnek insanlara ihtiyacımız vardır. Rabbimiz bu minvalde çalışanlara yardım eylesin, bizlere örnek insan olmayı ve örnek insanlar yetiştirmeyi nasip etsin.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com