CUMA HUTBESİ

Hutbe – Ömür hızla geçiyor kıymetini bilelim, iyi değerlendirelim

30 Haziran 2006

Aziz ve muhterem kardeşlerim!

Vakit çok kıymetli bir olgudur. Geriye doğru baktığımızda ömrümüzün hızlı bir şekilde geçmekte olduğunuzu görürüz. Peygamberimizin bir hadisinde buyurduğu gibi “Ölüm gelmeden önce hayatımızın, ihtiyarlık gelmeden önce de gençliğimizin kıymetini” bilmek durumundayız. Bizler insan olarak, bu geçici dünya hayatına din gününün sahibi olan Allah’a kulluk için getirilmişizdir. Yine biz Müslümanlar, kesinlikle bilmekteyiz ki, dünya hayatı bir imtihan alanıdır. Nitekim kim bu geçici dünya hayatına meyleder de ahireti unutursa o kişi imtihanı kaybetmiş demektir. Hepinizi bu gerçeğin anlatıldığı ilahi vahyin manalarını dikkatle dinlemeye ve anlamaya davet ediyorum.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresinin 18-22. ayetlerinde şöyle buyuruyor: “Her kim ki, geçici hayatın (dünyanın) peşinde koşmak isterse, bu istediğinden (dünyada) ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız; kınanmış ve (rahmetimizden) kovulmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti isterse ve mümin olarak kendine yaraşır bir çaba ile onun için çalışırsa, öylelerinin çalışmalarının karşılığı hem dünyada hem ahirette verilir. Hepsine; dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak! Onların bir kısmını diğerine nasıl üstün kıldık! Elbette ahiret, hem dereceler bakımından daha büyüktür, hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah ile birlikte başka bir ilâh edinme! Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın.”

Değerli Müslümanlar!

Görüldüğü gibi Mübarek Kur’an ayetleri son derece ikaz edici ve eğitici”¦ Hal böyle olduğuna göre, hayatın hızlı bir şekilde geçmekte olduğunu bir an dahi unutmamalıyız. İmtihanımızı başarılı bir şekilde verebilmemiz için hayatımızı Kur’an’a göre programlamalıyız. Allah’ın helal kıldığı meşru yollarla nefsanî arzularımızı mutmain kılmalı, haramlara bir an dahi kapılmamalıyız. Yüce Peygamberimizin “Allah’ım göz açıp kapayana kadar olan bir zaman diliminde dahi beni nefsimin yanlış arzularına meyleden bir kul kılma” (Kurtubi, 3/260) duasını sürekli yapmalıyız. Çünkü her anımızı nasıl geçirdiğimizden, Allah’ın ihsan ettiği her türlü nimetlerden sorulacağız. Bu gerçek Tekasür Suresi’nde de şöyle anlatılıyor:

“Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır! Yakında bileceksiniz. Yine hayır! Yakında bileceksiniz (hatanızı). Hayır! Eğer kesin bilgi ile bilseniz, elbette cehennemi görürsünüz. Sonra, yemin olsun ki, cehennemi yakin gözüyle göreceksiniz. Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız.” (Tekasur Suresi: 1-8)

Aziz kardeşlerim,

Hutbemizi bitirirken şu hususu da hatırlatmak isterim: Yeni bir tatil dönemine daha girmiş bulunuyoruz. Tatil, herşeye nokta koymak değildir. Hayat devam ediyor ve hayatımız hızla akıp gidiyor. Tatilde çocuklarımızın zihinlerinin dinlenmesini mutlaka sağlamalıyız. Ancak bu, vakti boşa harcamak olarak anlaşılmamalıdır. Bu tatil döneminde, hepimize, ebeveynler olarak çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerine zemin hazırlamalı ve onların güzel yetişmelerini sağlamalıyız. Şu bir gerçek ki, Müslümanın vaktini boşa harcayacak bir lüksü olamaz.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com