CUMA HUTBESİ

Hutbe – Açık Cami Günü: “Kuran – 1400 yıldır aktüel ve hayatın içinde”

01 Eylül 2010

Muhterem Müslümanlar,

“Din” kelimesi “borçlanmak” manasına geldiği gibi, insanın; yaratıcısı olan Allah’a (cc) borçlu olduğu her şeye işaret etmektedir. İslam dini, yaşam tarzlarının bu bilinç üzerine kurulmasını hedeflemektedir. Birisine borçlu olmak aynı zamanda sorumluluk anlamına gelir. Ve insandan başka hiçbir varlık bu sorumlulukları doğru bir şekilde yerine getirme kabiliyetine sahip değildir. Kuran-ı Kerim’de Allah (cc) “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi”¦” buyurmaktadır. (Ahzab Suresi, [33:72])

Biz Müslümanlar olarak sadece kendimiz için değil, aynı zamanda ailemiz, yakınlarımız, çevremiz ve bütün toplum için sorumluluk taşımaktayız. Bu bilince sahip olmak dinimizin ilk kurallarındandır. Kuran-ı Kerim ve Peygamberimiz bizden iyilik, adalet ve ihlas için çalışmamızı istiyor. Müslümanlar her türlü kötülük ve haksızlığa yönelmekten men ediliyor.

Kıymetli Kardeşlerim,

Kuran-ı Kerim’de yer alan bu sorumluluk anlayışı Kuran’ın hidayetinin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Kuran bizim için çok daha geniş bir rehberdir ve bizi hayatımızın tüm alanlarında yön verir. Bu yıl Kuran’ın indirilmeye başlanmasının 1400’üncü yılı kutlamamız, Kuran’ın bizim hayatımızı ve düşüncemizi zenginleştirerek hayatımıza nasılda yön verdiğini göstermek için güzel bir fırsat veriyor. Bu nedenle bu yılki Açık Cami Günü organizasyonunun sloganı; “Kuran – 1400 yıldır aktüel ve hayatın içinde” olarak belirlendi.

 

Muhterem Müslümanlar,

Açık Cami Günü organizesi İslam ve Müslümanlara olan ilginin yanı sıra Müslümanlara karşı olan şüphelerle de karşılaşma imkânı sunuyor. Bu önemli günde ziyaretçiler Müslümanlarla bizzat görüşme ve cami hayatını yakından tanıma imkânını buluyorlar. Bu çerçevede bizlerde insanların zihnindeki çarpıtılmış İslam imajını ancak kişisel boyuttaki bu irtibatlar sayesinde bir nebze düzeltme fırsatını yakalıyoruz.

Açık Cami Günü bizim için aynı zamanda İslam hakkındaki temel bilgileri aktarmak için bir fırsat sunuyor. Zira bu konuda önemli bir bilgi ihtiyacı mevcut. Dinin doğru bir şekilde aktarılması insanlar arasında güven ortamı sağlayabilir. Bu ortamda teolojik temelli tartışmaların yerini karşılıklı tanışma ve sonuç olarak “öteki” hakkındaki algının değişmesi alıyor. Her insanın “yabancılardan” korku duyması, bilinçsiz olarak önyargılara kapılması veya ötekine karşı güvensizlik duyması doğal karşılanabilir. İşte bu önyargılar ancak “öteki” ile tanışmakla aşılabilir.

Açık Cami Günü’nün bir diğer konusunu da “kabul görme” oluşturuyor. Çoğu insan (hatta bizzat bazı Müslümanlar) cami cemiyetlerinin vazgeçilemez katkıları hakkında bir fikir sahibi değiller. Birazda cemiyetlerin faaliyetlerinden haberdar değiller. Cemiyetler kendilerini “dışarıya”  ne kadar tanıtırlarsa, cemiyet çalışmaları o kadar tanınır, kabul görür ve takdir toplar.

Bu bağlamda Açık Cami Gününde cemiyetimizi ziyaret edecek yabacıları son derece misafirperver bir şekilde karşılamalı, onlara sadece kapılarımızı değil aynı zamanda kalplerimizi açmalıyız. Allah (cc) hepimizi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirenlerden, iyiliği emredip kötülükten sakınanlardan eylesin. Allah (cc) hepimize, insan ve Kuran-ı Kerim arasında bulunan engelleri bertaraf etme gücünü ihsan etsin.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com