CUMA HUTBESİ

Hutbe – Açık Cami Günü: Rahmet Peygamberi Muhammed (sav)

30 Eylül 2011

Muhterem Müslümanlar,

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) yüce yaratıcımız Allah’ı Teala’nın (cc) son elçisidir. Yüce kitabımız Kuran’ı Kerim de buyurulduğu üzere, O, “Alemlere rahmet” (Enbiya Sûresi, [21:107]) ve Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah´a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah´ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzab Sûresi, [33:21]) O’nun sünneti Müslümanlar için bir ölçü ve kaynaktır. İman konular ve günlük sorunlar da her defasında O’na yöneliriz.

Müslümanlar için Peygamberimizin sünneti vahyin hayata uygulanmış şeklidir. Allah’u Teala (cc) yüce kitabı Kuran-Kerim de birçok defalar Peygamberimizin örnekliğine dikkat çeker ve O’na uymamızı emreder. “…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah´tan korkun. Çünkü Allah´ın azabı çetindir” (Haşr Sûresi, [59:7]). Diğer bir ayette şöyle buyrulur: “…Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah´a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah´a ve Resûl´e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa Sûresi, [4:59])

Aziz Kardeşlerim,

Bu söylediklerimiz Müslümanlar için gayet doğaldır. Fakat Gayri Müslimler Peygamberimizi nasıl algılıyorlar? Allah’ın son elçisi olarak tüm insanlığa hitap eden Peygamberimiz hakkında ne biliyorlar? O’nun hakkında düşünceleri nedir?  Müslüman olmayan kişilerin azımsanamayacak bir kesimi O’nu merhametin ve adaletin bir timsali olarak değil, aksine maalesef şiddet ve fanatiklik ile bağdaştırıyorlar. Örneğin, komşularımız, iş arkadaşlarımız, sınıftaki öğrenci arkadaşlarımız kötü niyetle olmasa bile böyle düşünüyorlar. Bunun sebebi İslam’ın peygamberi şiddet yanlısı ve fanatiktir imajının yüzyıllardır mevcut olması ve bugüne kadar gelmiş bulunmasıdır. Oysa Allah’ın Elçisi (sav) hakkındaki düşünceleri çoğunlukla yanlış bilgilere dayanıyor.

Tam da bu noktada bizlere çok büyük vazifeler düşüyor. 3 Ekim 2011 Açık Cami Günü bunu düzeltebilmek için iyi bir fırsat. Bu yılki Açık Cami Günü’müzün sloganının ‘Hz. Muhammed – Rahmet Peygamberi’ olması boşuna değil. O günde yapacağımız  hizmetlerin esas gayesi Peygamberimizi doğru anlatmak ve O’nun hakkındaki yanlış, eksik bilgileri düzeltmektir.

Açık Cami Günü’ndeki yegane görevimiz – ama unutmayalım sadace o gün için değil, hergün böyle olmalı – Müslüman olmayan misafirlerimize Peygamberimiz hakkında anlayabilecekleri dilden doğru bilgiler aktarmaktır. Bu gayretlerimizin daha iyi anlaşmamıza vesile olmasını ve yanlış anlaşılmaları bertaraf etmesini ümit ediyoruz. Allah’ım (cc) bize sözlerimiz ve yaptıklarımızla Peygamberimizi en iyi şekilde anlatabilme gücü ver, böylece çevremizdeki insanlar da O’nu (sav) bizim  tanıdığımız gibi tanıyabilsinler.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com