CUMA HUTBESİ

Hutbe – İdeal Müslüman

12 Mayıs 2006

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselamın hadis-i şerifleri İslam’ın en temel iki esas kaynağıdır. Peygamberimiz sözleri ve fiilleri ile adeta Kur’an’ı tefsir etmiş, yani açıklamıştır. Bu haftaki hutbemizde tefsire ihtiyaç duymaksızın, son derece anlaşılabilir açık Kur’an ayetlerine müracaat edecek ve ideal Müslümanın özelliklerini özet halinde sunmaya çalışacağız.

Değerli kardeşlerim!

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’inde; İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? (Kıyame Suresi: 36) buyurarak, onun nasıl bir kulluk yapması gerektiğini adeta yol tarifi niteliğinde ilahi vahyi ile belirlemiştir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerîm’de vahyolunan hikmet dolu Kur’an prensipleri, hem Mü’minler hem de tüm insanlık için huzur ve mutluluğun anahtarlarıdır. Kur’an’ın hangi ayetine bakılırsa bakılsın bizi bu gerçek karşılar. Örneğin hayat veren bu ilahi prensiplerin peş peşe sıralandığı ayetlerden bir bölümü Furkan Suresinin 63-76. ayetleridir: Rabbimiz bu ayetlerde şöyle buyuruyor: Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman onlar” selam!” der (geçer)ler.” Onlar, Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar, kendilerine Rabblerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık Cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.

Aziz Müslümanlar!

Bu ayetleri bir insan dikkatle ve anlayarak okunduğunda ve hayat tarzı olarak benimsediğinde o insanın hayatında hayırlı bir dönüşüm olması kaçınılmazdır. Aynı şekilde, böyle hayırlı ve güzel bir dönüşüme uğrayan insanların oluşturduğu toplumların da huzur ve barış toplumu haline dönüşmesi kaçınılmazdır.

IGMG İrşad Başkanlığı

[supsystic-social-sharing id="1"]