CUMA HUTBESİ

Hutbe – İnsan boş ve anlamsız yaratılan bir varlık değildir

11 Ağustos 2006

Aziz ve muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Mü’minun suresinin 115. ayetinde: “Sizi boş ve anlamsız yarattığımızı ve Bize dönmek zorunda olmadığınızı mı zannediyorsunuz?” buyuruyor. Görüldüğü gibi bu ayet-i kerimede Yüce Allah, çok açık bir ifade ile kullarını uyarmaktadır. Rabbimiz bu mesajında biz kullarına, dünya hayatının geçici olduğunu hatırlatıyor,  eğer bu âlemde iyiliklerle dolu bir hayat yaşamış isek  ebedi âlemde daha güzel bir hayat yaşayacağımızı, eğer kötülüklerle dolu bir hayat yaşamış isek, bizleri, daha kötü bir akıbetin beklediğini haber veriyor.

Değerli kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz sonsuz lütuf ve ihsanının gereği olarak insanlığa hidayet yollarını göstermiştir. Allah’ın sevgili kulları ve toplumun güzide insanları olarak seçtiği peygamberleri aracılığı ile de hidayet/mutluluk yolunun mesajını bildirmiştir. Hal böyle iken, ne yazık ki insanların bir kısmı, bu ilahi hitabın muhatabı olduklarını unutmuş, nefsin sınır tanımaz arzularının, şehevi duygularının, dünyevi çıkarlarının esiri olmuşlardır. Hâsılı, Allah’ın “yeryüzündeki halifem” dediği insanoğlu, haktan uzaklaşmış, batılın karanlık sapıklığını tercih etmiştir.

Hâlbuki Aziz Müslümanlar!

İnsan, yaratılış sürecinin ilk devresinde, “bir olan ve her şeyi bir anlam ve maksad üzere yaratan ve O’ndan başka bir Ma’bud bulunmayan” Allah’a kulluk edeceğine dair söz vermiş ve bu sadelik ve safiyetle dünyaya getirilmiştir.

Değerli Müslümanlar!

İnsan, verdiği sözü ne çabuk ta unutur olmuştur! Allah-u Teala, “Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür” (Adiyat S./ 6) “o çok cahildir” (Ahzab, 72) buyurarak, Yüce Rabbimiz, insanın, yaratılışın ilk evresindeki berraklığını kaybedeceğini, nankörlüğe yöneleceğini, dünya hayatının geçiciliğini ahiretin mutluluğuna tercih edeceğini ve böylece ebedi saadetten mahrum kalabileceğini ifade etmektedir.

O halde aziz kardeşlerim!

Rabbimizin açık uyarılarının yer aldığı Kur’an ayetlerinin koyduğu gerçek hayat prensiplerine uygun bir hayat yaşayalım. Dünyanın geçici hevesleri bizi aldatmasın; zalimler ve despotlar hiç bir zaman terör yöntemleri payidar olamamıştır bundan sonra da olamayacaklardır;  bu bir geçici durumdur; bu durum bizleri ümitsizliğe sevketmesin. Yeter ki bizler, boş işlerle oyalanmayalım; yalnızca kendi eğlencesini ve çıkarlarını düşünen bencillerden olmayalım; çok değerli bir hazine olan ömrümüzü gaflet içinde tüketmeyelim. Hakkın yolunda, hakikatlerin ışığında İlahi rızaya, ebedi mutluluğa kavuşmanın manevi hazzına yönelelim. Yalnız kendimizi değil, aile fertlerimizi, hatta bütün insanlığı ilahi davete yönelmeye ve ebedi bahtiyarlığa davet edelim.

Bu şerefli davet sorumluluğunda ve şuurunda olan siz kardeşlerimi muhabbetle selamlıyor, son zamanlarda şiddetini artıran ve tüm dünyayı tedirgin eden Ortadoğu’daki savaş ateşinin barışla neticelenmesi için hepinizi duaya davet ediyorum.

IGMG İrşad Başkanlığı

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com