CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslam edeb dinidir

19 Ağustos 2005

Muhterem mü’minler,

Bir sistem, ister ilahi-semavi kaynaklı olsun, isterse beşeri kaynaklı olsun toplum hayatında uyulması gereken kuralları vardır. İslam Dini’nin de bağlılarına inanç, ibadet, insani ilişkiler ve ahlak gibi temel konularda uyulması gerekli kuralları mevcuttur. Bu kurallara uygun yaşandığı takdirde dünya ve ahiret hayatında mutluluğu elde etmesi muhakkaktır.

Bu haftaki edeb ve görgü kurallarından bahsederek özellikle genç müslüman neslin bu güzellikleri yaşamasına yardımcı olmak istiyoruz.

Muhterem kardeşlerim,

Giyim ve kuşamda görgü kuralları: Giyilen elbiseler, başta temiz ve helal olan şeylerden ve İslam’ın belirlediği tesettür kurallarına uygun olarak dikilmiş, toplumda müslümanın dış görünüş itibariyle yadırganmasına sebeb olmayacak bir tarzda olmalıdır. Toplumda nefreti celbedecek bir kıyafet ve görüntü içerisinde olmak doğru değildir.

Saç ve sakal bakımlı, el ve ayak tırnakları kesilmiş ve temiz, pejmürde ve pespaye bir görünümden uzak olunmalıdır. “Çünkü Rabbimiz güzeldir ve güzellikleri sever” (Cami’u-s-Sagir, c. Sh. 107)

Yeme ve içmede şunlara dikkat edilmelidir:Yiyecek ve içeceklerin helâl olmasına hassasiyet göstermek, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yemeğe başlarken “Bismillâh“, yemek bitince de “El-Hamdülillâh” demek. Yemeği kendi önünden almak ve sağ el ile yemek. Lokmayı ağıza göre almak ve iyice çiğnedikten sonra yutmak. Lokma ağzındma iken konuşmamak. Bir lokmayı yutmadıkça diğerini almamak. Yemeği soğutmak için, yemeğin içine üflememek. Su içerken bardağın içine nefes vermemek. Başkalarını tiksindirecek söz ve davranışlarda bulunmamak. Yemekte israf etmemek, tabağa yiyebileceği kadar yemek koymak ve koyduğu yemeği bitirmek. Toplu yemek yenirken herkes yemeği bitirmeden sofradan kalkmamak. Yemeğe önce büyüklerin başlaması. Sokaklarda yememek.
Yemek bitince şöyle dua etmek: «Bizi yediren, içiren ve müslüman olarak yaratan Allah’a hamdolsun.»

Aziz Müslümanlar!

Konuşurken de görgü kuralları tatbik edilmeli peygamberimizin şu hadisi daima hatırlanmalı:

Peygamberimiz, kurtuluş yolu nedir? diye soran kişiye şu cevabı vermiştir: «Dilini muhafaza et.» (Riyazü’s-Salihin, c. III. s. 107)

Değerli Müslümanlar!

Toplum içerisinde uyulması beklenen genel ahlak kurallarına uygun hareket edilmeli: Bu cümleden olarak, bir müslüman çevresini temiz tutmalıdır. Elindeki artıkları gelişi güzel sağa sola atmamalıdır. Bir müslüman bindiği arabasının camından çöpünü etrafa savurarak yoluna devam etmemelidir. Sokaklara edebsizce tükürerek, burnunu atarak, sağı-solu kirleterek toplum içerisinde yaşanamayacığını insanlığa biz öğretmeliyiz. İnsanlık bu güzellikleri bizden öğrenmelidir.

Aziz kardeşlerim!

Müslüman, yaşadığı toplumdaki insanlarla iyi ilişkiler içinde bulunmaya özen göstermelidir. İş, okul ve benzeri yerlerdeki arkadaşlarımız, başka dinden olsalar bile onlarla iyi geçinmeli, rahaysız edici olmaktan kaçınmalı, kaba ve kırıcı davranışlardan sakınmalıyız.
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
«Mü’min uysaldır. Başkaları ile iyi geçinir, kendisi ile iyi geçinilir. İyi geçinmeyen, kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur.»

(250 Hadis, s. 85)

Muhterem kardeşlerim,

Özetle hatırlatmaya çalıştığımız İslami görgü kurallarını hayatlarımızda teşhir ederek görevlerimizi yerine getirelim, Rabbimizin buyurduğu gibi, insanlığa hidayet rehberi ümmet olmaya devam edelim. “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.. (Al-i İmran Suresi: 110)

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com