CUMA HUTBESİ

Hutbe – Ailenin önemi ve aileler günü kutlamaları

29 Nisan 2005

Muhterem kardeşlerim,

Her şeyi mükemmel bir uyum ve ahenk içinde çift çift yaratan Rabbimiz, insanı da erkek ve kadın olarak yine bir uyum ve denklik formülünde yaratmış ve onların kendi aralarında temeli sevgi ve merhamete dayalı, bir aile kurmalarını istemiştir ki, bundan da insanlık medeniyeti doğmuştur. Yüce yaratıcımız bunu da varlığının işaretlerinden biri sayarak, insan nev’inin yaratılışının ve oluşturulacak aile hayatının hikmetlerini şöylece beyan buyurmuştur: “O’nun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden, kendileri ile kaynaşmanız için eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.” ( Rum Suresi: 21)

Rabbimiz bu ayet-i kerimede, ailenin önemine dikkat çekmiş, erkeği ve kadını ailenin temeli olarak nitelemiştir. Ayrıca d inimiz, aile yapısının ve o yapının önemli bir unsuru olan kadının korunmasını inananlara önemli bir sorumluluk olarak yüklemiştir.

Ancak ne var ki, g eçen zaman içerisinde, hem müslümanlar arasında, hem de müslüman olmayan toplum kesimlerinde bu mühim konuda zaaflar ortaya çıkmıştır. Asırlarca süren haksız uygulamalar ve zalimce sürdürülen savaşlar, bu savaşlar neticesinde ortaya çıkan kıyımlar ve haktan uzaklaşarak maddenin ve nefsin kulu haline gelmiş insanların hak tanımazlıkları, fuhuş, içki, kumar ve uyuşturucu gibi insanlık düşmanı kötü alışkanlıklar, ahlaki bozulma ve dejenerasyon bu hususlarda yeniden bir muhasebe yapma ve ahlaki değerleri yeniden ihya etme zaruretini doğurmuştur.

Değerli kardeşlerim!

Çağımızda önemli ölçüde değerler aşınması yaşanmaktadır. Bunların başında ise aile değerleri gelmektedir. Bundan dolayı, günümüzde, toplumların çekirdeği olan aile müessesenin yeniden güçlendirilmesi insanlığın en önemli meselesi haline gelmiştir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 15 Mayıs tarihini Aileler Günü olarak ilan etmiş ve bu manada her yıl yeni bir tema belirleyerek, çeşitli etkinlikler sergilemeye başlamış, üye devletleri de konuya ciddiyetle eğilmeye davet etmiştir. Çünkü, t oplumsal olayların temelinde, aile içinde ve aileler arasında olması gerekli bağların son derece zayıflamış olması yatmaktadır. Zira, aile temeli zayıflamış toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri mümkün olamaz.

Aziz kardeşlerim !

Her hayırlı işte öncülük etmeyi kendine şiar edinen Teşkilatımız, ailen temellerini sağlamlaştırmak, bozulmaya yüztutmuş aile içi bağları yeniden güçlendirmek ve ortaya çıkabilecek problemler oluşmadan çareleri göstermek, müslümanların çoluk, çocuk, eş ve dostlarıyla kaynaşmalarını sağlamak maksadıyla, “Biz Bir Aileyiz” başlığı altında iki günsürecek olan ve bu yıl ikincisini yapacağımız “Aileler Günü Programı” programı hazırlamıştır.

Bu yıl, “Aileler Günü Programı” 14-15 Mayıs tarihleri arasında Genel Merkez alanında çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmiş bir programla gerçekleştirilecektir. IGMG Genel Merkezi‘nin geniş alana çeşitli etkinliklerin sergilenmesi için çadırlar kurulacak. Aileler Günü‘nde, 7’den 70’e tüm gönüldaşlarımız, çoluk-çocuk, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkes kendilerine hitab edecek faaliyetler bulabileceklerdir.

Bu etkinlikler arasında, paneller, sergiler, çocuklar için eğlence imkanları bulabileceğiniz gibi, kurulacak standlarla Genel Merkez’imizin sunduğu hizmetleri tanıma fırsatınız olacaktır. Bütün kardeşlerimizi çocuk, eş-dost, akraba ve ahbablarıyla birlikte bu programlara katılmaya davet ederken, hutbemizi bir hadis-i şerif mealiyle noktalamak istiyoruz. Efendimiz (as) buyuruyor ki: “Bir müslümanın diğer bir müslüman kardeşi üzerindeki haklarından birisi de meşru olan davetine “evet” diyerek icabet etmesidir.” (et Tac 5/16)

IGMG İRŞAD BAŞKANLIÄžI

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com